skip to Main Content

Innovationsläger – högstadiet (åk 7-9)

Ett tolv timmar långt äventyr i kreativitetens och företagsamhetens värld.

Lägret uppmuntrar unga att bekanta sig med sina egna och gruppens styrkor, hitta på en idé till produkt utgående från den givna lägerutmaningen och presentera den för andra. Lägret fungerar enligt principen att unga lär unga och studerande på andra stadiet fungerar som lägertutorer.

Ett läger för elever i årskurs 8 och 9 under ledning av gymnasie- eller yrkesskolelever

Lägret passar utmärkt som en del av ett mer omfattande läropaket, där flera olika läroämnen kombineras. Lägrets längd är tolv timmar, och det är bra att reservera fyra till fem träffar för lägerarrangemangen.

Nyhet: Anpassningsbara lägerkontroller

För att stödja genomförandet av lägren finns det färdiga materialpaket som innehåller bland annat informationsmallar, lägerpass och -kontroller samt intygsmallar. Programmets lägerkontroller finns nu även behändigt tillgängliga i PowerPoint-filer.

Lärarens steg för att genomföra programmet

1. Beställ programmet.

2. Studera materialet och hur programmet ska genomföras.

3. Planera lägret tillsammans med de andra ansvariga lärarna och lägerledarna.

Back To Top