Innovationsläger – högstadiet

En aktiverande helhet där unga får lära sig entreprenörskap, kommunikation, växelverkan och teamarbete av andra unga.

Ett äventyr med kreativitet och företagsamhet

Innovationslägret uppmuntrar unga att bekanta sig med sina egna och gruppens styrkor, att utifrån lägerutmaningen utveckla en idé för en produkt eller tjänst och att presentera den för andra. Lägret fungerar enligt principen från unga till unga, eftersom tutorerna på lägret är studerande i andra stadiet.

Lägret lämpar sig utmärkt som en del av ett mer omfattande lärområde som kombinerar flera olika läroämnen.

För vem

Elever i åk 7–9 i grundskolan

Längd

Programmets rekommenderade längd är 9–12 lektioner (eller 2 dagar). Det är också bra att reservera 4–5 träffar för lägerarrangemangen.

Stöd till läraren

Färdigt materialpaket, stöd för utveckling av kunnandet och för facilitering.

Läger för elever i åk 7–9 som leds av studerande vid gymnasiet eller inom yrkesutbildningen.

Under programmet upptäcker eleven

Problemlösning

Att utmaningar kräver arbete av processkaraktär

Presentation

Det finns många sätt att presentera sina egna idéer

Samarbete

Vikten av att ta ansvar när man jobbar tillsammans

Lägerkontroller som kan anpassas i programmet

Som stöd för genomförandet av lägret finns ett färdigt materialpaket. I paketet finns bland annat dokumentmallar, lägerpass och lägerkontroller och mallar för intyg. Aktiviteterna, som utförs på separata kontrollpunkter, finns nu behändigt också i PowerPoint-filer.

Teamaktiviteter

Kontrollpunkterna med teamaktiviteter låter lägerdeltagarna bekanta sig med sina egna och andras styrkor och med teambildning.

Affärsverksamhetsrelaterade aktiviteter

Kontrollpunkterna med aktiviteter som anknyter till affärsverksamhet låter lägerdeltagarna att utveckla nya idéer, spana efter nya lösningar och utveckla den utvalda lösningen så att den kan genomföras i praktiken. Under lägret utvecklar deltagarna affärsverksamhet utgående från sina egna intressen och idéer. De utvecklas vidare i team, där deltagarna lär sig och löser problem tillsammans.

Metoder

Innovationslägret bygger på aktiverande och elevcentrerade metoder som fokuserar på problemlösning. Arbetet på innovationslägret består av teamarbets- och affärsverksamhetsrelaterade uppgifter som görs på kontrollpunkterna, samt av inspirerande berättelser och gemensamma framgångar. Det finns många uppgifter och läraren kan fritt välja bland dem eller följa de färdiga modelltidtabellerna.

Lägret stödjer utvecklingen av elevens interaktiva färdigheter, lärande genom att göra, identifiering av elevens egna styrkor och elevens problemlösningsförmåga. Lägret är en helhet som stödjer deltagarnas företagar- och arbetslivsfärdigheter. Dessutom uppmuntrar lägret de unga att samarbeta med tutorerna och med eventuella frivilliga från arbetslivet.

Läroplanen

Programmet stödjer målen den riksomfattande för läroplanen för den grundläggande utbildningen:

  • helhetsskapande undervisning – ämnesöverskridande
  • mångsidig kompetens – K1–K7
  • mångvetenskapligt lärområde – grepp om fenomenet
  • övergångsskedet mellan åk 7–9 och andra stadiet – från unga till unga
  • informations- och kommunikationsteknik i undervisning och lärande – bli bekant med sociala medier och programmering
  • samarbetet mellan skolan och externa aktörer – arbetslivets representanter med

Lärare: så här genomför du programmet

Logga in eller registrera dig

Skapa ett konto i UF-programbiblioteket och börja använda lägermaterialet.

Beställ programmet

Studera materialet

Studera lägrets genomförande och material.

Planering och genomförande

Planera lägret med de övriga ansvariga lärarna och tutorerna

Dela ut intygen och samla in respons

Ge oss respons så att vi kan vidareutveckla vårt program.

Delta i den avgiftsfria distansutbildningen för lärare

Vi ordnar avgiftsfria utbildningar för lärare. Utbildningarna gör det lättare att ta våra lärprogram i användning.

Vi kommer också gärna till skolan för att hålla en utbildning för lärare.

Öppna utbildningskalendern

Ung Företagsamhet program Koll på den egna ekonomin

Har du frågor?

Inget problem – skicka ett meddelande till oss! Vi svarar snarast möjligt.

Veera Hakaste

Programansvarig, högstadium och gymnasium

Hela Finland UF-Program

050 355 9975

[email protected]

Ta kontakt

Hyväksyn tietojen käsittelyn(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.