Innovationsläger – andra stadiet

Innovationslägret är en aktiverande helhet där unga lär sig av andra unga. På lägret får deltagarna öva sig i olika framtidsfärdigheter.

Företagarfärdigheter och innovativt umgänge

Innovationslägret är en aktiverande helhet där unga lär sig av andra unga. På lägret får deltagarna göra aktiverande uppgifter innovativt. De övar sig i framtidsfärdigheter, till exempel delaktighet, upptäckten av sina egna styrkor, företagarfärdigheter, kommunikativa och interaktiva färdigheter, ömsesidighet och färdigheter i teamarbete.

För vem

Gymnasier och yrkesläroanstalter i andra stadiet

Längd

Programmets rekommenderade längd är 9–12 lektioner (eller 2 dagar). Det är också bra att reservera 4–5 träffar för lägerarrangemangen.

Stöd till läraren

Färdigt material samt företrädare från arbetslivet och sparringpartner under lägret.

Interaktiv teaminlärning – interaktiva färdigheter – problemlösning – planeringsfärdigheter – innovation – utveckling av företagsidéer

Mål och metoder

Inlärningsmål

Lägret stödjer utvecklingen av elevens interaktiva färdigheter, lärande genom att göra, identifiering av elevens egna styrkor och elevens problemlösningsförmåga. Lägret är en helhet som stödjer deltagarnas företagar- och arbetslivsfärdigheter. Dessutom uppmuntrar lägret de unga att samarbeta med tutorerna och med eventuella frivilliga från arbetslivet.

Aktörer på lägret

Innovationslägret genomförs tillsammans med lägertutorer.

  • lägret har en eller flera ansvariga lärare
  • lägret genomförs enligt principen från unga till unga
  • lägret genomförs av tutorerna i samarbete med den ansvariga läraren.
  • Den ansvariga läraren utbildar tutorerna till Innovationslägrets ledare
  • representanter från arbetslivet/företagare medverkar som sparringpartner under lägret

Metoder

Innovationslägret bygger på aktiverande och elevcentrerade metoder som fokuserar på problemlösning. Arbetet på innovationslägret består av teamarbets- och affärsverksamhetsrelaterade uppgifter som görs på kontrollpunkterna, samt av inspirerande berättelser och gemensamma framgångar. Det finns många uppgifter och läraren kan fritt välja bland dem eller följa de färdiga modelltidtabellerna.

För lärare

  • Färdigt materialpaket som stödjer utvecklingen av företagar- och arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskaper
  • Stöd för utveckling av mångsidig kompetens
  • Stöd för teambildning och ökad gemenskap
  • Stöd för samarbetet mellan hemmet och skolan
  • Stöd för genomförandet av programmet

Lärare: så här genomför du programmet

Logga in eller registrera dig

Skapa ett konto i UF-programbiblioteket och börja använda lägermaterialet.

nyohjelmat.fi

Studera materialet

Studera lägrets genomförande och material.

Planering och genomförande

Planera lägret med de övriga ansvariga lärarna och tutorerna

Prestation och respons

Anteckna lägerprestationen efter lägret.

Har du frågor?

Inget problem – skicka ett meddelande till oss! Vi svarar snarast möjligt.

Noora Bergroth

Programansvarig, yrkesutbildning

Hela Finland UF-Program

050 322 1445

[email protected]

Veera Hakaste

Programansvarig, högstadium och gymnasium

Hela Finland UF-Program

050 355 9975

[email protected]

Ta kontakt

Hyväksyn tietojen käsittelyn(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.