skip to Main Content
Innovationsläger – andra stadiet

Företagsamhetsförmåga och innovativ gemenskap under ett dygns intensivläger!

Innovationslägret är en dygnslång helhet ämnad för yrkesinstitut på andra stadiet. Under lägret grundar ungdomarna ett fiktivt företag utgående från sina egna idéer. Programmet kan även tillämpas i gymnasier.


Under lägret lär man sig företagsamhet genom learning by doing -principen. Den egna idén fungerar som berättelsen i undervisningen.

Lägret byggs upp av kontrolluppgifter (stationer), gemensamma föreläsningar och korta infosmällar. Under lägret skapar man i en sporrande omgivning en affärsidé som utvecklas så att man tillsammans lär sig och bearbetar idéerna samt utvecklar färdigheterna i att uppträda.

Målet med innovationslägret är att få studerande att ställa upp mål och att bära ansvar både för sin egen och gruppens verksamhet. Den interaktiva gruppinlärningen som tillämpas under lägret utvecklar deltagarnas interaktions-, förhandlings- och problemlösningsförmåga. Lägret hjälper de unga att förstå att man behöver ett företagsamt tankesätt samt företagsamma färdigheter och egenskaper i alla jobb i arbetslivet.

Innovationslägret genomförs tillsammans med lägerhandledarna:

  • lägret fungerar enligt principen ufört av unga för unga.
  • de egentliga dragarna på lägret är de unga handledarna som tidigare tagit del av företagsamhetsprogram eller gått en lägerhandledarutbildning eller handledning.

UF rekommenderar att det finns åtminstone två ansvariga lärare med från läroinrättningen. De ska ha en helhetsuppfattning över hur lägret fungerar så att de kan fungera som stöd för handledarna.

Entreprenör, dela med dig av ditt kunnande till ungdomar!

Vill du delta i verksamhet riktad till unga och föra in en arbetslivsaspekt i programmet? Berätta din egen berättelse, ge råd, utvärdera resultat! Bekanta dig med framtida arbetstagare och företagare!


Programmets sidor

*Efter beställningen får du genast tillgång till det digitala materialet för lägret

Back To Top