Ett år som företagare – yrkesutbildning i andra stadiet

Programmet Ett år som företagare är ett verktyg som förenar teori och praktik vid undervisningen och lärandet av färdigheter, kunskaper och attityder ...

Upptäcktsresa i företagandets värld

Programmet Ett år som företagare är ett verktyg som förenar teori och praktik vid undervisningen och lärandet av färdigheter, kunskaper och attityder som är viktiga för företagare.

Programmet ger lärare inom yrkesutbildningen en nyckelfärdig lösning för undervisning i entreprenörskap. Programmet ger läraren också möjlighet att delta i tävlingar och evenemang som stödjer elevernas lärande och att bli en del av nätverket för lärare.

För studerandena är programmet ett roligt och praktiskt verktyg som lär dem entreprenörskap och arbetslivsfärdigheter. Under programmet grundar studerandena ensamma eller i grupp ett UF-företag som verkar med riktiga pengar utifrån deras egna intressen, kunskaper och färdigheter. Studerandena får också delta i nationella tävlingar och evenemang, om de vill.

Programmet Ett år som företagare finns att få för årskurserna 7–9 i grundskolan, läroanstalter på andra stadiet och högskolor.

För vem

Årskurserna 7–9, läroanstalter i andra stadiet och högskolor.

Längd

Termin, läsår, kalenderår eller 12 månader.

Stöd till läraren

Färdigt läromaterial och stöd för genomförandet.

Programmets mål

Målen för lärandet i grunderna för de yrkesinriktade examina har beaktats i programmets innehåll. Programmet är ett utmärkt redskap för avläggande till exempel av examensdelarna Planering av företagsverksamhet och Arbeta i ett företag. Studerandena lär sig genom att utföra riktiga uppgifter i ett eget företag.

I programmet kopplas de teoretiska kunskaperna i läroplanen för yrkesutbildningen samman med praktiken i äkta situationer. Programmet erbjuder mångsidiga möjligheter att fördjupa arbetslivsfärdigheterna, utveckla en företagsam attityd, få en bred uppfattning om företagandet och skapa ämnesöverskridande helheter.

Programmet Ett år som företagare nämns i Undervisnings- och kulturministeriets Företagsamhetsriktlinjer inom utbildningen (2017) som ett sätt att genomföra entreprenörskapsfostran i enlighet med läroplanerna i andra stadiet.

Stifla NY i Våga vara företagsam finalen 2022

Kompetensmål

Studeranden är förtrogen med de krav som företagandet ställer och kan bedöma sina styrkor och områden där hen behöver utvecklas

Studeranden utvecklar sina egna företagarfärdigheter, till exempel sin förmåga att sälja, arbeta i grupp, lösa problem, kommunicera och presentera

Studeranden skapar samarbetsnätverk som främjar affärsverksamheten

Studeranden identifierar och utvärderar sin verksamhet i företaget som en del av teamet

Studeranden kan planera företagets affärsverksamhet

Studeranden kan använda verktyg som anknyter till planering av affärsverksamheten och utarbeta de dokument som behövs för att grunda ett företag

Studeranden kan utarbeta en affärsmodell och -plan som stödjer hens idé och utveckla den under verksamheten

Eleven förstår grunderna i affärsverksamhet och kan utvärdera och utveckla företagets verksamhet

Det här får du när du beställer programmet Ett år som företagare

Programmet ger lärare inom yrkesutbildningen en nyckelfärdig lösning för undervisning i entreprenörskap.

Färdiga material och uppgifter

Nationellt nätverk för lärare

Webbplattform

Programmets teman

Programmets skeden

Steg 1

Inledning i företagande, kompetens och affärsidé

Steg 2

Inleda företagsverksamheten och finslipa affärsidén

Steg 3

Följa upp, utveckla och rapportera om affärsverksamheten

Steg 4

Avsluta företagsverksamheten, utvärdering och framtiden

Lärmoduler

Programmet består av 16 lärmoduler för studerande.

Modul 1

Välkommen till programmet Ett år som företagare

Modul 2

Inledning: att vara företagare

Modul 3

Kompetens, kunskaper och färdigheter

Modul 4

Team och teamarbete

Modul 5

Det ansvarsfulla företaget

Modul 6

Utveckling av innovationer

Modul 7

Affärsidé

Modul 8

Grunda ett UF-företag

Modul 9

Affärsmiljön: marknaden och konkurrenterna

Modul 10

Planering av ekonomin: lönsamhet, prissättning och budgetering

Modul 11

Marknadsföring

Modul 12

Försäljning och kundbetjäning

Modul 13

Ekonomisk rapportering: bokföring och bokslut

Modul 14

Beskattning

Modul 15

Våga vara företagsam, kom med och tävla!

Modul 16

Avslutning av UF-företaget


Börja använda programmet

Ansvarig person för utbildningen

Om du blev intresserad, leta reda på en lärare som vill genomföra programmet Ett år som företagare i din skola. Vi utbildar lärarna att använda programmet och läromaterialen. Det behövs således ingen tidigare erfarenhet i området.

Programmet är en utmärkt kanal för nätverksbaserat arbete i er egen verksamhetsmiljö. Det kan till och med användas för marknadsföring av er läroanstalt. Medierna publicerar många inslag om studerandenas övningsföretag varje år.

Läraren

Prata med din chef, om du vill bli handledande lärare för programmet Ett år som företagare. Kontakta oss och delta i våra avgiftsfria utbildningar. Vi hjälper dig att komma i gång och stödjer dig när du genomför programmet.

Delta i den avgiftsfria distansutbildningen

Vi ordnar avgiftsfria utbildningar för lärare. Utbildningarna gör det lättare att ta våra lärprogram i användning. Utbildningar ordnas varje månad som webbutbildningar på Teams.

Alla lärare som använder programmet Ett år som företagare och som är intresserade av programmet får delta i utbildningarna. Utbildningarna är cirka en timme långa.

Öppna utbildningskalendern

Ung Företagsamhet program Koll på den egna ekonomin

Vanliga frågor

Har du frågor?

Inget problem – skicka ett meddelande till oss! Vi svarar snarast möjligt.

Noora Bergroth

Programansvarig, yrkesutbildning

Hela Finland UF-Program

050 322 1445

[email protected]

Ta kontakt

Hyväksyn tietojen käsittelyn(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.