Ett år som företagare – högstadiet

Programmet Ett år som företagare är ett verktyg som förenar teori och praktik vid undervisningen och lärandet av färdigheter, kunskaper och attityder ...

Upptäcktsresa i företagandets värld

Programmet Ett år som företagare är ett verktyg som förenar teori och praktik vid undervisningen och lärandet av färdigheter, kunskaper och attityder som är viktiga för företagare.

Programmet ger lärare i årskurserna 7–9 en nyckelfärdig lösning för undervisning i entreprenörskap. Programmet ger läraren också möjlighet att delta i tävlingar och evenemang som stödjer elevernas lärande och att bli en del av nätverket för lärare.

För studerandena är programmet ett roligt och praktiskt verktyg som lär dem entreprenörskap och arbetslivsfärdigheter. Under programmet grundar studerandena ensamma eller i grupp ett UF-företag som verkar med riktiga pengar utifrån deras egna intressen, kunskaper och färdigheter. Studerandena får också delta i nationella tävlingar och evenemang, om de vill.

Programmet Ett år som företagare finns att få för årskurserna 7–9 i grundskolan, läroanstalter på andra stadiet och högskolor.

För vem

Årskurserna 7–9, läroanstalter i andra stadiet och högskolor.

Längd

Termin, läsår, kalenderår eller 12 månader.

Stöd till läraren

Färdigt läromaterial och stöd för genomförandet.

Programmets mål

Målen för mångsidig kompetens för grunderna för läroplanen 2016 beaktas i programmets innehåll. Programmet stödjer de mångvetenskapliga lärområden som definieras i grunderna för läroplanen. Programmet lämpar sig utmärkt som ett självständigt valfritt ämne eller som ett verktyg vid genomförandet av andra valbara ämnen.

Programmet Ett år som företagare nämns i Undervisnings- och kulturministeriets Företagsamhetsriktlinjer inom utbildningen (2017) som ett sätt att genomföra entreprenörskapsfostran i enlighet med läroplanerna i högstadieskolor.

Ungdomarna i Poikien Soossit UF-företaget i mässmontern i Våga vara företagsam -finalen 2022

Kompetensmål

Studeranden är förtrogen med de krav som företagandet ställer och kan bedöma sina styrkor och områden där hen behöver utvecklas

Studeranden förstår grunderna i affärsverksamhet och kan utvärdera och utveckla företagets verksamhet

Studeranden utvecklar sina egna företagarfärdigheter, till exempel sin förmåga att sälja, arbeta i grupp, lösa problem, kommunicera och presentera

Studeranden skapar samarbetsnätverk som främjar affärsverksamheten

Studeranden kan planera företagets affärsverksamhet

Studeranden kan utarbeta en affärsmodell och -plan som stödjer hens idé och utveckla modellen under verksamheten

Studeranden kan använda verktyg för planering av affärsverksamheten och utarbeta de dokument som behövs för att grunda ett företag

Studeranden identifierar och utvärderar sin verksamhet i företaget som en del av teamet

Det här får du när du beställer programmet Ett år som företagare

Programmet ger lärare i årskurserna 7–9 en nyckelfärdig helhet för undervisning i entreprenörskap.

Färdiga material och uppgifter

Nationellt nätverk för lärare

Webbplattform

Programmets teman

Lärmoduler

Programmet består av 16 lärmoduler för studerande

Välkommen till programmet Ett år som företagare

Modul 1

Inledning: att vara företagare

Modul 2

Kompetens, kunskaper och färdigheter

Modul 3

Team och teamarbete

Modul 4

Det ansvarsfulla företaget

Modul 5

Utveckling av innovationer

Modul 6

Affärsidén

Modul 7

Grunda ett UF-företag

Modul 8

Affärsmiljön: marknaden och konkurrenterna

Modul 9

Planering av ekonomin: lönsamhet, prissättning och budgetering

Modul 10

Marknadsföring

Modul 11

Försäljning och kundbetjäning

Modul 12

Ekonomisk rapportering: bokföring och bokslut

Modul 13

Beskattning

Modul 14

Våga vara företagsam, kom med och tävla!

Modul 15

Avslutning av UF-företaget

Modul 16

Börja använda programmet

 Unga människor sitter i en cirkel på klassrumsgolvet

Rektor

Om du blev intresserad, rekrytera en lärare som är intresserad av att arbeta som handledande lärare för programmet Ett år som företagare. Vi utbildar lärarna att använda programmet och läromaterialen. Läraren behöver endast ha entusiasm, mod och företagaranda. Programmet kan också användas för att stöda teamundervisningen.

Programmet erbjuder möjligheter att bygga nätverk mellan skolan och externa aktörer.

Lärare

Om du blev intresserad av att arbeta som handledande lärare för programmet Ett år som företagare, prata med din rektor. Programmet är ett utmärkt verktyg för undervisning i valfria ämnen i årskurserna 7–9 i grundskolan eftersom det är så mångsidigt. Det är lätt att kombinera olika läroämnen i programmet. Teamundervisning gör det möjligt att utnyttja olika perspektiv och att utveckla och dela sin egen expertis.

Kontakta oss och titta på våra avgiftsfria utbildningar. Vi hjälper dig att komma i gång och stödjer dig när du genomför programmet.

Tre pojkar håller företagspresentation i Våga vara företagsam -finalen 2022

Delta i den avgiftsfria distansutbildningen

Vi ordnar avgiftsfria utbildningar för lärare. Utbildningarna gör det lättare att ta våra lärprogram i användning. Utbildningar ordnas varje månad som webbutbildningar på Teams.

Alla lärare som använder programmet Ett år som företagare och som är intresserade av programmet får delta i utbildningarna. Utbildningarna är cirka en timme långa.

Öppna utbildningskalendern

Ung Företagsamhet program Koll på den egna ekonomin

Vanliga frågor

Har du frågor?

Inget problem – skicka ett meddelande till oss! Vi svarar snarast möjligt.

Veera Hakaste

Programansvarig, högstadium och gymnasium

Hela Finland UF-Program

050 355 9975

[email protected]

Ta kontakt

Hyväksyn tietojen käsittelyn(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.