Ett år som företagare – högskoleutbildning

Programmet Ett år som företagare är ett verktyg som förenar teori och praktik vid undervisningen och lärandet av färdigheter, kunskaper och attityder ...

Upptäcktsresa i företagandets värld

Programmet Ett år som företagare är ett verktyg som förenar teori och praktik vid undervisningen och lärandet av färdigheter, kunskaper och attityder som är viktiga för företagare.

Programmet ger läraren en nyckelfärdig lösning för undervisning i entreprenörskap. Programmet ger läraren också möjlighet att delta i tävlingar och evenemang som stödjer studerandenas lärande och att bli en del av nätverket för lärare.

För studerandena är programmet ett roligt och praktiskt verktyg som lär dem entreprenörskap och arbetslivsfärdigheter. Under programmet grundar studerandena ensamma eller i grupp ett UF-företag som verkar med riktiga pengar utifrån deras egna intressen, kunskaper och färdigheter. Studerandena får också delta i nationella tävlingar och evenemang, om de vill.

Programmet Ett år som företagare finns att få för årskurserna 7–9 i grundskolan, läroanstalter på andra stadiet och högskolor.

För vem

Årskurserna 7–9, läroanstalter i andra stadiet och högskolor.

Längd

Termin, läsår, kalenderår eller 12 månader.

Stöd till läraren

Färdigt läromaterial och stöd för genomförandet.

Mål för lärandet

Individuella färdigheter

Allmänna arbetslivsfärdigheter, som förmåga att kommunicera, förhandla, hantera projekt och arbeta i grupp.

Innovationsfärdigheter

Utveckling av innovationsfärdigheterna är en process som börjar med att man hittar sin egen idé, utvärderar omvärlden, utvecklar idén till en produkt och testar den.

Affärskunskaper och -färdigheter

Affärskunskaperna och -färdigheterna är grundläggande färdigheter inom affärsverksamhet till exempel i marknadsföring, grunderna i rapportering, ledarskap och projekthantering.

En ung man med ett självsäkert uttryck i ansiktet

Kompetensmål

Programmet Ett år som företagare nämns i Undervisnings- och kulturministeriets Företagsamhetsriktlinjer inom utbildningen (2017) som ett sätt att genomföra entreprenörskapsfostran i enlighet med läroplanerna i högskolor.

Studeranden är förtrogen med de krav som företagandet ställer och kan bedöma sina styrkor och områden där hen behöver utvecklas

Studeranden förstår grunderna i affärsverksamhet och kan utvärdera och utveckla företagets verksamhet

Studeranden utvecklar sina egna företagarfärdigheter, till exempel sin förmåga att sälja, arbeta i grupp, lösa problem, kommunicera och presentera

Studeranden skapar samarbetsnätverk som främjar affärsverksamheten

Studeranden kan planera företagets affärsverksamhet

Studeranden kan utarbeta en affärsmodell och -plan som stödjer hens idé och utveckla den under verksamheten

Studeranden kan använda verktyg för planering av affärsverksamheten och utarbeta de dokument som behövs för att grunda ett företag

Studeranden identifierar och utvärderar sin verksamhet i företaget som en del av teamet

Programmets teman

Modul 1

Välkommen till programmet Ett år som företagare

Modul 2

Inledning: att vara företagare

Modul 3

Kompetens, kunskaper och färdigheter

Modul 4

Team och teamarbete

Modul 5

Det ansvarsfulla företaget

Modul 6

Utveckling av innovationer

Modul 7

Affärsidé

Modul 8

Grunda ett UF-företag

Modul 9

Affärsmiljön: marknaden och konkurrenterna

Modul 10

Planering av ekonomin: lönsamhet, prissättning och budgetering

Modul 11

Marknadsföring

Modul 12

Försäljning och kundbetjäning

Modul 13

Ekonomisk rapportering: bokföring och bokslut

Modul 14

Beskattning

Modul 15

Våga vara företagsam, kom med och tävla!

Modul 16

Avslutning av UF-företaget

Tidtabell

Programmet kan genomföras efter scheman av olika längder. De rekommenderade längderna är en terminett läsår eller ett kalenderår. Verksamhetsperioden bestäms utifrån högskolans tidschema. Vi ger gärna handledning i bästa praxis.

Börja använda programmet

Om du blev intresserad av att genomföra programmet Ett år som företagare, utbildar vi lärarna att använda programmet och läromaterialen. Det behövs således ingen erfarenhet i området.

Programmet är en utmärkt kanal för nätverksbaserat arbete i er egen verksamhetsmiljö. Det kan till och med användas för marknadsföring av er läroanstalt. Medierna i Finland publicerar många inslag om studerandenas övningsföretag varje år.

Lärare: prata med din chef, om du vill bli handledande lärare för programmet Ett år som företagare. Vid behov ta kontakt med oss. Vi hjälper dig att komma i gång och stödjer dig när du genomför programmet. Den handledande lärarens uppgift är att stödja de ungas lärprocess, vara deras sparringpartner och hjälpa dem efter behov.

Ta del av läromaterialet

Lärprogrammet Ung Företagsamhet Ett år som företagare för högskoleutbildning

Delta i den avgiftsfria distansutbildningen för lärare

Vi ordnar avgiftsfria utbildningar för lärare. Utbildningarna gör det lättare att ta våra lärprogram i användning.

Vi kommer också gärna till skolan för att hålla en utbildning för lärare.

Öppna utbildningskalendern

Ung Företagsamhet program Koll på den egna ekonomin

Vanliga frågor

Har du frågor?

Inget problem – skicka ett meddelande till oss! Vi svarar snarast möjligt.

Mari Laakso-Suutari

Projektkoordinator

Hela Finland UF-Program

040 749 8552

[email protected]

Ta kontakt

Hyväksyn tietojen käsittelyn(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.