Ett år som företagare – gymnasiet

Programmet Ett år som företagare är ett verktyg som förenar teori och praktik vid undervisningen och lärandet av färdigheter, kunskaper och attityder ...

Upptäcktsresa i företagandets värld

Programmet Ett år som företagare är ett verktyg som förenar teori och praktik vid undervisningen och lärandet av färdigheter, kunskaper och attityder som är viktiga för företagare.

Programmet ger gymnasieläraren en nyckelfärdig lösning för undervisning i entreprenörskap. För de studerande erbjuder programmet ett roligt och praktiskt redskap som de kan använda för att öva arbetslivsfärdigheter, lära sig en entreprenörsaktig attityd och pröva på företagande. 

De unga som deltar i programmet grundar ensamma eller i grupp ett UF-företag som verkar med riktiga pengar utifrån deras egna intressen, kunskaper och färdigheter. Studerandena får också delta i nationella tävlingar och evenemang, om de vill.

Programmet Ett år som företagare finns att få för årskurserna 7–9 i grundskolan, läroanstalter på andra stadiet och högskolor.

För vem

Årskurserna 7–9, läroanstalter i andra stadiet och högskolor.

Längd

Termin, läsår, kalenderår eller 12 månader.

Stöd till läraren

Färdigt läromaterial och stöd för genomförandet.

Programmets mål

De allmänna målen för lärandet i grunderna för läroplanen för gymnasiet 2015 har beaktats i programmets innehåll. Programmet stödjer de temaområden som definieras i läroplanen och kan tas med i kursutbudet till exempel som temastudier. Programmet är fenomenbaserat. Studerandena lär sig genom att utföra riktiga uppgifter i ett eget företag.

Programmet Ett år som företagare nämns i Undervisnings- och kulturministeriets Företagsamhetsriktlinjer inom utbildningen (2017) som ett sätt att genomföra entreprenörskapsfostran i enlighet med läroplanerna i andra stadiet.

Stifla NY i Våga vara företagsam finalen 2022

Kompetensmål

Studeranden är förtrogen med de krav som företagandet ställer och kan bedöma sina styrkor och områden där hen behöver utvecklas

Studeranden utvecklar sina egna företagarfärdigheter, till exempel sin förmåga att sälja, arbeta i grupp, lösa problem, kommunicera och presentera

Studeranden skapar samarbetsnätverk som främjar affärsverksamheten

Studeranden identifierar och utvärderar sin verksamhet i företaget som en del av teamet

Studeranden kan planera företagets affärsverksamhet

Studeranden kan använda verktyg för planering av affärsverksamheten och utarbeta de dokument som behövs för att grunda ett företag

Studeranden kan utarbeta en affärsmodell och -plan som stödjer hens idé och utveckla den under verksamheten

Studeranden förstår grunderna i affärsverksamhet och kan utvärdera och utveckla företagets verksamhet

Det här får du när du beställer programmet Ett år som företagare

Programmet ger gymnasieläraren en nyckelfärdig lösning för undervisning i entreprenörskap.

Färdiga material och uppgifter

Nationellt nätverk för lärare

Webbplattform

Programmets teman

Programmets skeden

Steg 1

Inledning i företagande, kompetens och affärsidé

Steg 2

Inleda företagsverksamheten och finslipa affärsidén

Steg 3

Följa upp, utveckla och rapportera om affärsverksamheten

Steg 4

Avsluta företagsverksamheten, utvärdering och framtiden

Lärmoduler

Programmet består av 16 lärmoduler för studerande

Modul 1

Välkommen till programmet Ett år som företagare

Modul 2

Inledning: att vara företagare

Modul 3

Kompetens, kunskaper och färdigheter

Modul 4

Team och teamarbete

Modul 5

Det ansvarsfulla företaget

Modul 6

Utveckling av innovationer

Modul 7

Affärsidé

Modul 8

Grunda ett UF-företag

Modul 9

Affärsmiljön: marknaden och konkurrenterna

Modul 10

Planering av ekonomin: lönsamhet, prissättning och budgetering

Modul 11

Marknadsföring

Modul 12

Försäljning och kundbetjäning

Modul 13

Ekonomisk rapportering: bokföring och bokslut

Modul 14

Beskattning

Modul 15

Våga vara företagsam, kom med och tävla!

Modul 16

Avslutning av UF-företaget


Börja använda programmet

Ansvarig person för utbildningen

Om du blev intresserad, leta reda på en lärare som vill genomföra programmet Ett år som företagare i din skola. Vi utbildar lärarna att använda programmet och läromaterialen. Det behövs således ingen tidigare erfarenhet i området.

Programmet är en utmärkt kanal för nätverksbaserat arbete i er egen verksamhetsmiljö. Det kan till och med användas för marknadsföring av ert gymnasium. Medierna publicerar många inslag om studerandenas övningsföretag varje år.

Läraren

Prata med din rektor, om du vill bli handledande lärare för programmet Ett år som företagare. Programmet ska finnas på gymnasiets studiebricka. Kontakta oss och delta i våra avgiftsfria utbildningar. Vi hjälper dig att komma i gång och stödjer dig när du genomför programmet.

Delta i den avgiftsfria distansutbildningen

Vi ordnar avgiftsfria utbildningar för lärare. Utbildningarna gör det lättare att ta våra lärprogram i användning. Utbildningar ordnas varje månad som webbutbildningar på Teams.

Alla lärare som använder programmet Ett år som företagare och som är intresserade av programmet får delta i utbildningarna. Utbildningarna är cirka en timme långa.

Öppna utbildningskalendern

Ung Företagsamhet program Koll på den egna ekonomin

Vanliga frågor

Har du frågor?

Inget problem – skicka ett meddelande till oss! Vi svarar snarast möjligt.

Veera Hakaste

Programansvarig, högstadium och gymnasium

Hela Finland UF-Program

050 355 9975

[email protected]

Ta kontakt

Hyväksyn tietojen käsittelyn(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.