skip to Main Content

Teman och material

Programmet Egen grej är en helhet bestående av fem teman. De kan genomföras i mångprofessionella team så att olika läroämnen kombineras. Det är möjligt att genomföra olika teman så att de kopplastill olika läroämnen. Varje tema innehåller ikt-tips, tilläggsuppgifter och viktig information om temats innehåll.


Teman

1 Färdigheter och styrkor
Vi identifierar kända entreprenörer och företagsamma färdigheter genom att spela tillsammans.

2 Drömskolan
Vi hittar lösningar och ökar skoltrivseln genom samverkan.

3 Idésmedja
Vi löser lokala och globala utmaningar med hjälp av en brainstorming.

4 Hisstal
Vi förbereder reklamtal för produkter och tjänster genom att utnyttja vår mediekompetens.

5 Framtidsplaner
Vi funderar på våra egna styrkor och berömmer kompisen genom att uppmuntra positivt.


Materialpaketet

 • Lärarens guide
 • Företagsamhetsplanch
 • ”Beröm din kompis” plansch
Material på nätet

Bakgrundsmaterial

 • programmets sammanfattning
 • UF LP -stigen
 • ämnesspecifik LP-sammanfattning
 • volontärens infobrev
 • digitala verktyg
 • bra tips
 • portfolio

Temaspecifik material

 • företagsamhetsplanschen
 • fyra x Y -diaserien
 • företagsamhetsspel
 • hitta lösningar -presentation
 • Drömskolan-uppdrag
 • Idémetoder – presentation
 • utmaningskort
 • reklammetoder -presentation
 • ”Det kan inte vara sant”-kort och facit
 • planer och respons -presentation
 • slututvärdering

Back To Top