skip to Main Content

Mål och metoder

Lärandemål

Programmet stöder unga att växa till personer som är självstyrande, tänker kritiskt och bygger sin egen stig. Programmet är en helhet som stöder glädjen i att lära sig och erbjuder eleverna en möjlighet att på ett mångsidigt sätt visa sitt kunnande. Dessutom sporrar programmet unga att jobba med utmaningar som det inte finns färdiga svar till.


Under programmet lär sig eleven

 • entreprenörskap – att aktivitet, samverkan och förmåga att lösa problem är en förutsättning i samhället
 • kreativitet att samarbete är viktigt för att idéer ska födas
 • framtidsplanering att man känner igen sina egna och klasskompisarnas styrkor ger verktyg till att planera framtiden

Metoder

Programmet baserar sig på metoder som är aktiverande, elevcentrerade och bygger på att man lär sig av andra elever, och grundar sig i problemlösning.


LP

Programmet stöder målen för den nationella läroplanen för den grundläggande utbildningen:

 • helhetsskapande undervisning – ämnesöverskridande
 • mångsidig kompetens – K6 arbetslivskompetens och entreprenörskap
 • mångvetenskapliga lärområden – grepp om fenomenet
 • utvärdering av lärande – uppmuntrande respons och självevaluering
 • informations- och kommunikationsteknik i undervisning och lärande – bli bekant med sociala medier och programmering
 • samarbete mellan skolan och dess externa aktörer – arbetslivsrepresentanter med

Idéer och erfarenheter för genomförande av programmet

Antalet timmar som lärarna har använt för genomförandet av programmet

 • 1-6 timmar
 • 7-10 timmar
 • 11-13+ timmar

De vanligaste läroämnena inom vilka programmets teman har genomförts

 1. Valfritt
 2. Elevhandledning
 3. Samhällslära
 4. Modersmål och litteratur
 5. Historia
 6. Slöjd

Topp 3 bland regionerna läsåret 2018–2019

 1. Nyland
 2. Norra Österbotten
 3. Österbotten
 • Materialen är riktigt bra och lätta att använda. Ett plus för lärarens diabilder.
 • Det är värt att studera materialen noggrant i förväg och fundera över vilka innehåll som fungerar bäst för målgruppen.
 • Programmet får eleverna att fundera, diskutera, söka information, debattera och lära genom att göra.
 • Portfolion tyckte jag också mycket om – en möjlighet att i egen takt och på ett kreativt sätt reflektera över det man har lärt sig.
 • Eleverna tyckte om att göra de digitala uppgifterna och utvärderingen. Den visuella utvärderingen var ett bra hjälpmedel även för läraren.
 • Läs igenom materialen noggrant. Allt man behöver finns i dem.
Back To Top