skip to Main Content

En upptäcktsfärd med syfte att identifiera de egna styrkorna och den egna företagarkompetensen

Programmet uppmuntrar unga till kreativitet, ökande av skoltrivseln och planeringen av sin egen framtid. Under programmet sporras de unga att lösa problemlösningsuppgifter och utmaningar i samverkan med andra.

Läropaket för årskurs 7–9

Programmet lämpar sig utmärkt för lektioner i bland annat samhällskunskap, elevhandledning och bildkonst. Programmet kan även anpassas till och användas på andra stadiet. Programmets fem teman räcker 1–2 lektioner/tema.

Läs mer i programguiden om programmets teman

Nyhet: webbövningar och utvärdering

För att stödja programmets olika teman finns det webbövningar, och eleverna behöver inte logga in för att utföra dem. Dessutom utgör den elektroniska utvärderingen en fin avslutning på programmet som sammanfattar de saker eleverna har lärt sig i en visuell helhet.

Läs mer om webbövningarna – nuoriyrittajyys.fi/sv/ungdomar/eg

Lärarens steg för att genomföra programmet

1. Registrera dig i materialbanken (se instruktioner).

2. Studera programmet och beställ material.

3. Aktivera programmets utvärdering och webbövningar.

4. Registrera programprestationen efter programmet.

Back To Top