skip to Main Content

Teman och material

Programmet Egen ekonomi är en helhet bestående av åtta teman. De kan genomföras i mångprofessionella team så att olika läroämnen kombineras. Det är möjligt att genomföra dessa teman så att man kopplar dem till olika läroämnen. Varje tema innehåller ikt-tips, tilläggsuppgifter och viktig information om temats innehåll.


Teman

Arbetslivsfärdigheter

1 Oy Jag Ab
Vi funderar på våra egna färdigheter, intressen och värderingar.

2 Jobbsökningsstigar
Vi söker ett drömjobb och gör en platsansökan.

3 Från ansökan till intervju
Vi tränar på intervjusituationen.

4 Framtidens färdigheter
Vi lär oss framtidens arbetslivsfärdigheter.


Kontroll över den egna ekonomin

5 Egna inkomster och utgifter
Vi blir bekanta med vår egen penninganvändning.

6 Familjens inkomster, utgifter och budget
Vi funderar på familjens konsumtion.

7 Så här använder jag pengar
Vi behandlar olika sätt att betala och köpa.

8 Att spara och placera
Vi får insikt i principerna för sparande och placering.


Materialpaketet

 • Lärarens guide
 • Arbetshäften
Material på nätet

Bakgrundsmaterial

 • programmets sammanfattning
 • UF LP -stigen
 • ämnesspecifik LP-sammanfattning
 • volontärens infobrev
 • digitala verktyg
 • bra tips

Temaspecifik material

 • instruktioner för videodagbok
 • platsansökan och CV – presentation
 • arbetsansöknings modeller
 • CV uppgift
 • att söka jobb – presentation
 • färdigheter – presentation
 • nycklarna till arbetslivet -presentation
 • instruktioner för att vika pappersbåt
 • tilläggsuppgift
 • familjekort
 • familjens budget
 • betalning, ränta och köp – presentation
 • spara och placera – presentation
 • UF arbetsintyg
 • Saara och Teemu -tilläggsuppgift
 • Känner du en enda -blogg
 • Placerare redan som ung -blogg
 • facit till sluttestestet

Back To Top