skip to Main Content

Teman och material

Uppgifterna grundar sig till stor del på undersökande lärande: eleverna söker färsk information t.ex. på nätet och funderar på saker ur olika synvinklar. Kreativitet och idéskapande tillsammans i team är viktiga i programmet. Eleverna får reflektera över sina egna uppfattningar och attityder. Det finns inte alltid rätta svar och när det finns det, kan de rätta svaren ibland förändras i och med ändringar i ekonomi och lagstiftning. Att söka tillförlitlig information, diskutera, begrunda och motivera samt själva lärprocessen är viktigare än enskilda fakta.


Teman

Förhandsuppgifter

Programmet börjar med inledande uppdrag som hjälper eleverna att orientera sig mot programmets ämne och reflektera över sina egna förkunskaper om ämnet.

Tema 1: Planering av ekonomin

Under första temat delas eleverna in i grupper och övar samarbete. De lär sig planera sin användning av pengar och göra upp budgeter.

Tema 2: Köp och konsumtion

Under tema 2 bedömer eleverna tillsammans med andra sina konsumtionsvanor med tanke på ansvarsfullhet. De övar sig i att söka information, motivera åsikter och uttrycka sig trovärdigt. Ansvarsfull konsumtion poängteras starkt.

Tema 3: Sparande och investeringar

Under tema 3 får eleverna sätta sig in i sparande och investeringar så att de förstår skillnaderna mellan begreppen. Dessutom får eleverna begrunda skillnaderna. De lär sig om räntor genom att prova och upptäcka. Under temat övas också teamarbete och argumentation.

Tema 4: Lån

I tema 4 övar eleverna informationssökning och bedömning av källors pålitlighet. De övar interaktion och argumentering i grupp. Genom exempel får de lära sig förstå riskerna med lån.

Tema 5: Cirkulär ekonomi

Eleverna sätter sig in i principerna för ansvarsfullt företagande och undersöker företag i näromgivningen. De förstår hur de med sina handlingar kan främja en hållbar framtid. Eleverna lär sig kritisk tolkning av medieinnehåll och reklamer.


Materialpaketet

 • Lärarens guide i digital och tryckt form
 • Elevens arbetshäfte i digital och tryckt form
Material på nätet

 • Mål för bred kompetens efter tema, formulerade till studenter
 • Förhandsuppgifter och attitydprov
 • Ytterligare material som lätt delade filer (ppt, pdf, doc)
 • presentation av temanas huvudpunkten
 • Tips för att öppna uppgifter
 • Svar på uppgifter
 • Ytterligare uppgifter
 • Självbedömningsformulär i slutet av varje tema
 • Volontärinformationsbrev

Back To Top