skip to Main Content

Mål och metoder

Lärandemål

Programmet stöder de unga i att stärka sin självkännedom och ger dem beredskap att söka jobb samt att ha kontroll över sin ekonomi. Programmet är en helhet som stöder glädjen med att lära sig och att kunna kombinera olika inlärda färdigheter i vardagen. Programmet uppmuntrar också barnen att jobba tillsammans med aktörer utanför skolan.


Under programmet inser eleven

 • självkännedom – egna intressen och styrkor
 • arbetslivsfärdigheter spelreglerna i arbetssökandet och arbetslivet
 • penninganvändning betydelsen av ekonomisk läskunnighet i vardagen

Metoder

Programmet baserar sig på metoder som är aktiverande, elevcentrerade och bygger på att man lär sig av andra elever samt grundar sig i problemlösning.


LP

Programmet stöder målen för den nationella läroplanen för den grundläggande utbildningen:

 • helhetsskapande undervisning – ämnesöverskridande
 • mångsidig kompetens – K6 arbetslivskompetens och entreprenörskap
 • mångvetenskapliga lärområden – grepp om fenomenet
 • informations- och kommunikationsteknik i undervisning och lärande – bli bekant med sociala medier
 • samarbete mellan skolan och dess externa aktörer – arbetslivsrepresentanter med

Idéer och erfarenheter för genomförande av programmet

Antalet timmar som lärarna har använt för genomförandet av programmet

 • 1-9 timmar
 • 10-16 timmar
 • 16-21+ timmar

De vanligaste läroämnena inom vilka programmets teman har genomförts

 1. Samhällslära
 2. Valfritt
 3. Elevhandledning
 4. Modersmål och litteratur
 5. Historia
 6. Livsåskådningskunskap
 7. Hälsokunskap

Topp 3 bland regionerna läsåret 2018–2019

 1. Nyland
 2. Södra Österbotten
 3. Norra Österbotten
 • Enkelt att börja använda och bra material.
 • Det är bra att säkerställa att de unga lär sig de ekonomiska termerna.
 • Programmet har varit ett bra stöd för skolan egna projekt – övningar i arbetssökning. Lämpar sig i synnerhet för elevhandledarens timmar på våren efter den gemensamma ansökan.
 • Övningen med pappersbåten illustrerar arbetslivsfärdigheterna på ett bra sätt. Den måste man absolut göra!
 • Sluttestet var ett bra hjälpmedel för både eleverna och lärarna för att reflektera över de färdigheter man har lärt sig. Eleverna tyckte även om övningarna på Zaldo.fi (på finska).
 • Jag tänker använda materialet även i fortsättningen. Och garanterar att ingen av eleverna kommer att ta snabblån!
Back To Top