skip to Main Content

Egen ekonomi (åk 7-9)

Programmet förbereder eleverna för arbetslivet och ger dem kunskaper i ekonomi.

Programmet sporrar de unga att fundera på sina egna intressen, arbetslivets basfärdigheter och kontrollen över den egna ekonomin. Under programmet uppmuntras de unga att också samverka med aktörer utanför skolan.

Läropaket för årskurs 7–9

Programmet lämpar sig utmärkt för lektioner i bland annat samhällskunskap, modersmål och matematik. Programmet kan även anpassas till och användas på andra stadiet. Programmets åtta teman räcker 1–2 lektioner/tema.

Läs mer i programguiden om programmets teman

Nyhet: webbövningar och sluttest

För att stödja programmets olika teman finns det webbövningar, och eleverna behöver inte logga in för att utföra dem. Till exempel är den ekonomi inriktade inlärningsplattformen Zaldo integrerad i programmets teman. Programmets sluttestet ger en fin avslutning och uppmuntrar eleverna att reflektera över vad de har lärt sig.

Läs mer om webbövningarna – edu.nuoriyrittajyys.fi/sv/ungdomar/eg

Lärarens steg för att genomföra programmet

1. Beställ programmet.

2. Studera materialet och hur programmet ska genomföras.

3. Aktivera programmets sluttest och webbövningar.

4. Registrera programprestationen efter programmet.

Back To Top