skip to Main Content

Egen ekonomi (åk 7-9)

Träna på vardagliga ekonomiska färdigheter

Egen ekonomi-programmet är en helhet avsedd för högstadiet, klass 7–9, där eleverna övar ekonomiska färdigheter för vardagslivet. Programmet främjar delaktighet och vardagskontroll och hjälper de unga att förstå betydelsen av sina handlingar. När man lär sig framtidens ekonomiska färdigheter är det viktigt att lära sig beakta hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande i sin konsumtion. Programmet främjar elevernas mångsidiga kompetens som läroplanen förutsätter.

Läropaket för årskurs 7–9

Egen ekonomi-programmets alla fem teman kan genomföras som en veckas studiehelheter inom flera ämnen eller som separata studiehelheter på några lektioner. Varje tema innehåller aktiviteter för 2–5 timmar och sammanlagt finns material för 20–25 timmar.

Läs mer i programguiden om programmets teman

Lärarens steg för att genomföra programmet

1. Beställ programmet.

2. Studera materialet och hur programmet ska genomföras.

3. Registrera programprestationen efter programmet.

Back To Top