skip to Main Content

Programmet förbereder eleverna för arbetslivet och ger dem ekonomikunskaper

Programmet sporrar unga att fundera på sina egna intressen, arbetslivets basfärdigheter och kontrollen över sin egen ekonomi. Under programmet uppmuntras de unga att också samverka med aktörer utanför skolan.

Läropaket för årskurs 7–9

Programmet lämpar sig utmärkt för lektioner i bland annat samhällskunskap, modersmål och matematik. Programmet kan även anpassas till och användas på andra stadiet. Programmets åtta teman räcker 1–2 lektioner/tema.

Läs mer i programguiden om programmets teman

Nyhet: webbövningar och slutligt test

För att stödja programmets olika teman finns det webbövningar, och eleverna behöver inte logga in för att utföra dem. Till exempel innehållen i lärplattformen Zaldo, som är inriktad på ekonomi, är integrerade i programmets teman. Dessutom utgör det slutliga testet en fin avslutning på programmet som uppmuntrar eleverna att reflektera över vad de har lärt sig.

Läs mer om webbövningarna – nuoriyrittajyys.fi/sv/ungdomar/eg

Lärarens steg för att genomföra programmet

1. Registrera dig i materialbanken (se instruktioner).

2. Studera programmet och beställ material.

3. Aktivera programmets utvärdering och webbövningar.

4. Registrera programprestationen efter programmet.

Back To Top