Egen ekonomi

Programmet utvecklar de ungas ekonomiska färdigheter och ger dem insikter om deras egen delaktighet och om betydelsen av ansvarsfulla val i samhället....

Vi övar oss i vardagliga ekonomikunskaper och -färdigheter

Programmet Egen ekonomi är ett lärområde för elever i årskurserna 7–9. Lärområdet har fem teman.

Med hjälp av programmet övar sig eleverna i mångsidig kompetens, till exempel ekonomiska färdigheter för vardagslivet, och lär sig att förstå sin egen delaktighet i samhället och betydelsen av sina egna ekonomiska val. När man lär sig framtidens ekonomiska färdigheter är det viktigt att lära sig att tänka på hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande i sin konsumtion.

Programmets material finns att få i både tryckt och digital form.

För vem

Elever i åk 7–9 i grundskolan

Längd

10–20 lektioner

Stöd till läraren

Färdigt materialpalet, stöd för utveckling av kunnandet och för facilitering.

Programmets teman

Programmet Egen ekonomi är en helhet med fem teman. Programmet bygger på undersökande lärande: eleverna får söka färsk information till exempel på webben och diskutera olika ärenden i många perspektiv. Kreativitet och idéutveckling tillsammans med teamet är också en viktig punkt i programmet. Under programmet får eleverna reflektera över sina egna uppfattningar och attityder.

Det finns inte alltid några riktiga svar, och svaren kan också förändras i takt med förändringar i ekonomin och bestämmelserna. Att leta reda på tillförlitlig information, diskutera, reflektera och motivera samt lärprocessen blir viktigare än enskilda fakta.

Förhandsuppgifter

Programmet börjar med förhandsuppgifter genom vilka eleverna orienterar sig i programmets ämnesområde och reflekterar över sina egna förhandskunskaper om ämnet.

Planering av ekonomin

Under det första temat bildar eleverna grupper och övar samarbete. De lär sig att planera sin egen användning av pengar och att göra upp budgetar.

Köp och konsumtion

I tema två identifierar och beskriver eleverna sina egna styrkor och andra teammedlemmars styrkor. De beskriver också sitt eget kunnande och sina värderingar. Genom att identifiera sin kompetens hittar eleverna också sådant som de kan utveckla. Samtidigt övar de sig att uttrycka sina åsikter klart och tydligt.

Sparande och investeringar

I det tredje temat fördjupar sig eleverna i sparande och placering så att de förstår skillnaden mellan begreppen. Eleverna får också lära sig att bedöma deras skillnader. De lär sig om räntor genom att prova och upptäcka. Under temat övar sig eleverna också att jobba i grupp och argumentera.

Lån

I tema 4 övar eleverna informationssökning och bedömning av olika källors pålitlighet. De övar interaktion och argumentering i grupp. Eleverna lär sig förstå riskerna med lån genom exempel.

Cirkulär ekonomi

Eleverna sätter sig in i principerna för ansvarsfullt företagande och undersöker företag i näromgivningen. De förstår hur de med sina handlingar kan främja en hållbar framtid. Eleverna lär sig kritisk tolkning av medieinnehåll och reklam.

Det här får du när du beställer programmet Egen ekonomi

När du beställer programmet får du färdiga material för genomförandet av programmet. Programmets materialpaket innehåller bland annat lärarens guide, inspirerande övningar och temaspecifika material.

Den praktiska guiden för läraren är ett färdigt läromaterialpaket som du kan använda som stöd i din undervisning. Målen för programmets teman och uppgifterna presenteras som klara och tydliga helheter som hjälper dig att genomföra undervisningen i enlighet med grunderna för läroplanen.

Mål och metoder

Inlärningsmål

Programmet Egen ekonomi fokuserar på eleverna, som övar sig i mångsidig kompetens med aktiverande arbetsmetoder. Uppgifterna i programmet är i första hand avsedda att stödja inlärningen av ekonomikunskaper och -färdigheter. Samtidigt lär sig eleverna också innehåll i olika läroämnen i läroplanen, bl.a. i områdena elevhandledning, hushåll, modersmål och samhällslära.

Metoder

Programmet bygger på metoder för aktiverande, problemlösningsfokuserat, elevcentrerat och ömsesidigt lärande.

Unga i skolan med grupparbete

Lärare: så här genomför du programmet

Beställ programmet

Beställ programmet

Studera programmets material.

Anteckna avläggandet av programmet efter att programmet genomförts.

Delta i den avgiftsfria distansutbildningen för lärare

Vi ordnar avgiftsfria utbildningar för lärare. Utbildningarna gör det lättare att ta våra lärprogram i användning.

Vi kommer också gärna till skolan för att hålla en utbildning för lärare.

Öppna utbildningskalendern

Ung Företagsamhet program Koll på den egna ekonomin

Har du frågor?

Inget problem – skicka ett meddelande till oss! Vi svarar snarast möjligt.

Veera Hakaste

Programansvarig, högstadium och gymnasium

Hela Finland UF-Program

050 355 9975

[email protected]

Ta kontakt

Hyväksyn tietojen käsittelyn(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.