skip to Main Content
HUOMIO
OBS! Programmet Ett år som företagare har förnyats. Läromaterialen hittas på webbsidan vuosiyrittajana.fi.
Entreprenörskapets färdigheter, kompetens och attityd

I Ett år som företagare-programmet etableras ett UF-företag som fungerar med riktiga pengar. Arbetslivsfärdigheter och privatekonomiska färdigheter stärks samt kommunikationsfärdigheterna och entreprenörsattityden utvecklas. Programmet är öppet för alla studerande i grundskolan (i högstadiet) och i andra stadiets läroanstalter.

Programmet är en del av skolans undervisning och det praktiska arbetet utförs av en handledare. Handledarens roll är att fungera som sparringspartner och kan vid behov hjälpa UF-företagare att komma vidare i sin verksamhet.

I studieprogrammet etableras ett UF-företag för en termin, ett läsår eller ett kalenderår. Under programmet kommer eleverna att gå igenom företagandets alla olika stadier med början av etableringen av verksamheten till dess avveckling.

Programmets kompetensmål
 • Studerande förstår entreprenörskap och kraven som ställs på en entreprenör, studeranden kan bedöma sina egna styrkor och utveckling
 • Studerande utvecklar sina egna företagsamhetsfärdigheter, såsom färdigheter inom försäljning, grupparbete, problemlösning, kommunikationsförmåga och att hålla presentationer.
 • Studerande bygger samarbetsnätverk för att främja affärsverksamheten
 • Studerande identifierar och utvärderar sin egen verksamhet i företaget som del av ett team
 • Studerande kan planera företagets affärsverksamhet
 • Studerande kan använda affärsplaneringsverktyg och förbereda dokument som behövs för att grunda företaget
 • Studerande kan utarbeta en affärsmodell och affärsplan för att stöda sin egen idé och utveckla den under verksamheten
 • Studerande förstår grunderna i affärsverksamhet och kan utvärdera och utveckla verksamheten
Hur?
 • Programmet är en del av skolans undervisning och läraren ansvarar för dess praktiska genomförande.
 • Programmet genomförs under en termin, ett läsår, ett kalenderår eller en tolvmånadersperiod.
 • Ung Företagsamhet rf erbjuder en webbaserad lärmiljö för lärare och deltagare, samt nationella tävlingar och evenemang.
Våga vara företagsam

Tävlingen i Våga vara företagsam är Finlands mest betydelsefulla entreprenörstävling för unga. Läs mer om om tävlingen på https://uskallayrittaa.fi/sv/.

Kom med i programmet

 1. Läroanstalten beslutar om programstart
 2. En handledaren eller ett arbetspar bekantar sig med programmet och deltar i den kostnadsfria programutbildningen (se utbildningskalendern: nuoriyrittajyys.fi/opettajalle/koulutuskalenteri)
 3. Handledaren registrerar sig på yvuosiyrittajana.fi-portalen
 4. Handledaren kan, om så önskas, beställa särskilda manualer
 5. UF-företagen registrerar sig i programmet på sidan nyvuosiyrittajana.fi
Programpresentationer och -fortbildningar

Ung Företagsamhet r.f. erbjuder gratis utbildning till alla programlärare, assisterar med skapandet av nätverk och ger stöd i frågor relaterade till programmet.

6.9. kl. 15.15–16.30: Lärarkafé: Att komma igång med UF-företagen

Läsårets första Lärarkafé för Ett år som företagare-handledare är tvådelat. Kl. 15.15-15.35 går vi igenom den nya lärplattformen för Ett år som företagare-programmet, därefter behandlar vi praktiska frågor kring programstarten, teambildning och affärsidéer. Hur kan man jobba med affärsidéer? Hur vidareutvecklar man affärsidén till ett UF-företag?

Lärarkafé är ett månatligen återkommande tillfälle för information, diskussion och nätverkande.

1.11. kl. 15–16.15: Introduktion för lärare i högklasser och andra stadiet (Tema: Ett år som företagare)

Under introduktionen presenteras Ett år som företagare-programmet på ett konkret sätt, från förberedelser, teambildning och att starta UF-företag till försäljning, ekonomi och avslutande av UF-företaget.

Introduktionen ordnas i samarbete med KOHUR och anmälan sker via KOHURS webbsida. Anmäl dig här till 1.11 kl. 15-16.15 senast två dagar innan tillfället!

Anmäl »

Blev intresserad?

Kontakta oss så hjälper vi er komma igång med Ett år som företagare -program i er skola.

Back To Top