skip to Main Content
HUOMIO
OBS! Programmet har en egen webbsida: nyvuosiyrittajana.fi. Sidan har en skild inloggning.

I Ett år som företagare-programmet etableras ett UF-företag som fungerar med riktiga pengar. Arbetslivsfärdigheter och privatekonomiska färdigheter stärks samt kommunikationsfärdigheterna och entreprenörsattityden utvecklas. Programmet är öppet för alla studerande i grundskolan (i högstadiet) och i andra stadiets läroanstalter.

Programmet är en del av skolans undervisning och det praktiska arbetet utförs av en handledare. Handledarens roll är att fungera som sparringspartner och kan vid behov hjälpa UF-företagare att komma vidare i sin verksamhet.

I studieprogrammet etableras ett UF-företag för en termin, ett läsår eller ett kalenderår. Under programmet kommer eleverna att gå igenom företagandets alla olika stadier med början av etableringen av verksamheten till dess avveckling.

Programmet har en registreringsavgift per elev:

 • Elever på grundskolenivå 22 €/elev
 • Studerande inom andra stadiets yrkesutbildning och i gymnasiet 30 €/studerande

Programmet i läsåret 2017-2018

 • 1839 UF-företag
 • 4573 studerande från grundskola, gymnasium och yrkeskolor
 • 522 lärare
 • 179 skolor (63 grundskolor, 53 gymnasier, 63 yrkeskolor)

Programmets steg

Program video

Kom med i programmet

 1. Läroanstalten beslutar om programstart
 2. En handledaren eller ett arbetspar bekantar sig med programmet och deltar i den kostnadsfria programutbildningen (se utbildningskalendern: nuoriyrittajyys.fi/opettajalle/koulutuskalenteri)
 3. Handledaren registrerar sig på yvuosiyrittajana.fi-portalen
 4. Handledaren kan, om så önskas, beställa särskilda manualer
 5. UF-företagen registrerar sig i programmet på sidan nyvuosiyrittajana.fi

Ung Företagsamhet r.f. erbjuder gratis utbildning till alla programlärare, assisterar med skapandet av nätverk och ger stöd i frågor relaterade till programmet.

Blev intresserad?

Kontakta oss så hjälper vi er komma igång med Ett år som företagare -program i er skola.

Effektivitet

Nedan en sammanställning av medelresultat från Ett år som företagare:s frågeformulär (2013 till 2018) (N: 2962). Programmet stärker studerandens färdigheter vad gäller arbetsliv, företagsverksamhet och ekonomi.

Arbetslivsfärdigheter

82%
Jag lärde mig att ta och bära ansvar
77%
Jag förstod vikten av en entreprenörsinriktad attityd
74%
Mitt initiativtagande ökade
68%
Min samarbetsförmåga ökade
67%
Planering och tidsplanering av arbetet
66%
Jag lärde mig problemlösningsteknik
66%
Min interaktionsförmåga ökade
64%
Min självkänsla stärktes
63%
Jag har mer kunskap om mina färdigheter

Entreprenörsfärdigheter

59%
Gav en realistisk bild av företagsverksamhet
54%
Stärkte mina entreprenörsfärdigheter
46%
Sänkte tröskeln för att skapa ett eget företag
Jag grundar ett företag efter programmet 12 %

Ekonomiska färdigheter

58%
Jag lärde mig förstå värdet av mitt eget arbete
55%
Jag förstod betydelsen av entreprenörer som ekonomiska aktörer
55%
Jag lärde mig hur man planerar användningen av pengar
Back To Top