skip to Main Content

UF_6h_lager_2016-17_larare_kansi6h -lägret knyter ihop kreativitet, gruppfärdigheter och testande av entreprenörskap till ett äventyr på sex timmar. Lägret uppmuntrar barnen att bekanta sig med sina egna och gruppens styrkor, hitta på en idé till produkt för ett miniföretag och presentera den för andra. Under lägret stöds kommunikationen mellan elever i de lägre och högre klasserna med tanken: unga förverkligar lägret för andra unga.

För vem:
elever i åk 5-6

Arrangörer:
läraren i de lägre klasserna samt läraren och tutorerna i de högre klasserna

Längd:
lägerarrangemangen: ca 4-5 träffar mellan arrangörerna
lägrets längd: 6 timmar

För läraren:

  • färdigt undervisningsmaterialpaket för genomförande av lägret
  • stöd för genomförande av programmet
  • nya samarbetsnätverk mellan skolan och arbetslivet
Back To Top