skip to Main Content

Lärandemål

Målet med lägret är att erbjuda unga en första kontakt med företagsamhet. Lägret är en helhet som stöder utvecklingen av lägerdeltagarnas interaktions-, förhandlings- och problemlösningsfärdigheter. Lägret uppmuntrar även de unga att samverka med tutorerna och eventuella arbetslivsrepresentanter.

Under lägret lär sig studerande om

  • företagsamhet  ett företagsamt verksamhetssätt behövs i allt arbete och i arbetslivet
  • affärsidé  egna idéer föds som ett resultat och en process av samarbete
  • teamarbete  betydelsen av att bära ansvar då man jobbar tillsammans

Metoder

Lägret baserar sig på metoder som är aktiverande, elevcentrerade och som grundar sig i problemlösning.

LP

Programmet stöder målen i gymnasiets läroplan:

  • temahelheten aktivt medborgarskap, entreprenörskap och arbetsliv

Programmet stöder målen i läroplanen för yrkesutbildning:

  • Företagsamhet och företagsverksamnhet (1 kp obligatoriska lärandemål, 3 kp valbara lärandemål)
  • Planering av företagsverksamhet (15 kp)
Back To Top