skip to Main Content

24h -lägret är ett dygnslångt läger i att grunda ett fiktivt företag. Lägret byggs upp av öppnings- och avslutningsevenemanget och lägerkontrollerna däremellan. Lägerkontrollerna utmanar till aktivitet och att för vidare i idéprocessen.

Två olika lägerkontrollhelheter

1 Teamverksamhet
Vi bekantar oss och lär känna våra egna och teamets styrkor genom roliga lägerkontroller.

2 Affärsverksamhet
Vi utvecklar tillsammans en affärsidé, förverkligar en verksamhets- och marknadsföringsplan.

Back To Top