skip to Main Content

UF_24h_lagerguide_2016-17_web
Företagsamhetsförmåga och innovativ gemenskap under ett dygns intensivläger!

24h -lägret är en dygnslång helhet ämnad för yrkesinstitut på andra stadiet. Under lägret grundar ungdomarna ett fiktivt företag utgående från sina egna idéer. Programmet kan även tillämpas i gymnasier.

Under lägret lär man sig företagsamhet genom learning by doing -principen. Den egna idén fungerar som berättelsen i undervisningen.

Lägret byggs upp av kontrolluppgifter (stationer), gemensamma föreläsningar och korta infosmällar. Under lägret skapar man i en sporrande omgivning en affärsidé som utvecklas så att man tillsammans lär sig och bearbetar idéerna samt utvecklar färdigheterna i att uppträda.

Målet med 24h -lägret är att få studerande att ställa upp mål och att bära ansvar både för sin egen och gruppens verksamhet. Den interaktiva gruppinlärningen som tillämpas under lägret utvecklar deltagarnas interaktions-, förhandlings- och problemlösningsförmåga. Lägret hjälper de unga att förstå att man behöver ett företagsamt tankesätt samt företagsamma färdigheter och egenskaper i alla jobb i arbetslivet.

24h -lägret genomförs tillsammans med lägerhandledarna:

  • lägret fungerar enligt principen ufört av unga för unga.
  • de egentliga dragarna på lägret är de unga handledarna som tidigare tagit del av företagsamhetsprogram eller gått en lägerhandledarutbildning eller handledning.

UF rekommenderar att det finns åtminstone två ansvariga lärare med från läroinrättningen. De ska ha en helhetsuppfattning över hur lägret fungerar så att de kan fungera som stöd för handledarna.

Entreprenör, dela med dig av ditt kunnande till ungdomar!

Vill du delta i verksamhet riktad till unga och föra in en arbetslivsaspekt i programmet? Berätta din egen berättelse, ge råd, utvärdera resultat! Bekanta dig med framtida arbetstagare och företagare!

Läs mera om volontärens möjligheter.

Programmets sidor

Läs om UF Materialbanken här! Logga in.
I materialbanken hittar du det webbmaterial som ingår i våra studieprogram och du kan även beställa material.

24h läger med teknikutmaning –
Microsoft Challenge            Läs mer här

Back To Top