UF_12h_lager_2016-17_kansi12h -lägret binder ihop kreativitet, gruppfärdigheter och testande av entreprenörskap till ett äventyr som varar i 12 timmar. Lägret uppmuntrar unga att bekanta sig med sina egna och gruppens styrkor, hitta på en idé till produkt utgående från den givna lägerutmaningen och presentera den för andra. Lägret fungerar enligt principen att unga förverkligar lägret för andra unga eftersom studerande på andra stadiet fungerar som lägertutorer.

För vem:
elever i åk 8-9

Arrangörer:
läraren i de högre klasserna i grundskolan, läraren och studerandetutorerna på andra stadiet

Längd:

  • lägerförberedelserna: ca 4-5 träffar mellan arrangörerna
  • lägrets längd: 12 timmar

För läraren:

  • färdigt undervisningsmaterialpaket för genomförande av lägret
  • stöd för genomförande av programmet
  • nya samarbetsnätverk mellan skolan och arbetslivet