skip to Main Content

Den ideella organisationen Ung Företagsamhet r.f. erbjuder arbetsredskap för undervisning i arbetslivsfärdigheter, entreprenörskap och ekonomi. UF-programmen stöder fenomenbaserad inlärning och programmen uppmuntrar till att tillämpa inhämtade färdigheter i skolan och på fritiden.

Våra program och lärarskolningar är helt kostnadsfria, förutom programmet Ett år som företagare (registreringsavgift som innehåller bl.a. försäkring).

Bekanta dig med våra program, som alla stöder läroplanen, och beställ material till din skola.

Förskolan och de lägre klasserna i grundskolan

Våra familjer

En helhet med fyra teman där man bekantar sig med olika familjer, arbeten och penninganvändning.
förskolan och åk 1-2

Kommer i augusti!

 Jag + du = vi

En helhet bestående av tre teman för att känna igen och använda sina egna och kompisarnas styrkor.
förskolan och åk 1-3

De lägre klasserna i grundskolan

Vad gör människor

En helhet bestående av sex teman för att förstå sin närmiljö, olika yrken och ekonomins kretslopp.
åk 4-6

Pikkuyrittäjät

En helhet bestående av nio teman för att hitta på idéer till ett eget litet företag och förverkliga det.
åk 4-6

 6h -läger

6h -lägret är en sex timmars inlärningsmiljö i idéskapandets och processarbetets värld.
åk 5-6

De högre klasserna i grundskolan

Egen grej

En helhet bestående av fem teman för planering av sina egna färdigheter, idéskapande och framtiden.
åk 7-9 och anpassat för 2. stadiet

Egen ekonomi

Programmet tränar ungas arbetslivsfärdigheter och ekonomiska kompetens.
åk 7-9 och anpassat för 2. stadiet

12h -läger

Lägret binder ihop kreativitet, gruppfärdigheter och testande av entreprenörskap till ett äventyr.
åk 8-9

Ett år som företagare

Ett företagsprogram som fungerar med riktiga pengar under ett läsår.
åk 9

Andra stadiet och högskolenivå

24h -läger

Ett dygnslångt innovationsläger för att träna företagande. Kan göras i samarbete med Microsoft.

Ett år som företagare

Ett företagsprogram som fungerar med riktiga pengar under ett läsår.

Ett år som företagare

Ett företagsprogram som fungerar med riktiga pengar under ett läsår.

Back To Top