skip to Main Content

Arbetsredskap för undervisning av arbetslivsfärdigheter, entreprenörskap och ekonomisk administration. UF-programmen stöder fenomenaserad inlärning som baserar sig på den studerandes egen aktiva verksamhet. Programmen uppmuntrar till att tillämpa inhämtade färdigheter i skolan och på fritiden.

De lägre klasserna i grundskolan

UF Jag + du = vi

En helhet bestående av tre teman för att känna igen och utnyttja sina egna och kompisarnas styrkor.
förskolan och åk 1-3

UF Vad gör människor

En helhet bestående av sex teman för att inse vad närmiljö, röstande, olika yrken och ekonomins kretslopp är.
åk 4-6

pikkuyrittajat_fi

Pikkuyrittäjät

En helhet bestående av nio teman för att hitta på idéer till och förverkliga ett eget litet företag.
åk 4-6

UF 6h -läger

UF 6h -lägret är en sex timmars inlärningsmiljö i idéskapandets och processarbetets värld riktad.
åk 5-6

De högre klasserna i grundskolan

UF Egen grej

En helhet bestående av fem teman för planering av sina egna färdigheter, idéskapande och framtiden.
åk 7-9 och passar för 2. stadiet

UF Egen ekonomi

Programmet förbättrar ungas arbetslivsfärdigheter och ekonomiläsfärdighet.
åk 7-9 och passar för 2. stadiet

UF 12h -läger

Lägret binder ihop kreativitet, gruppfärdigheter och testande av entreprenörskap till ett äventyr.
åk 8-9

UF Ett år som företagare

Ett företagsprogram som fungerar med riktiga pengar och varar i ett läsår.
åk 9

Andra stadiet och högskolenivå

UF 24h -läger

Ett dygnslångt innovationsläger för att träna p av en samarbetspart.

UF Ett år som företagare

Ett företagsprogram som fungerar med riktiga pengar och varar i ett läsår.

UF Start Up

Ett företagsprogram som fungerar med riktiga pengar och varar i ett läsår.

Back To Top