skip to Main Content

Program

Ung Företagsamhet rf. (UF) erbjuder studieprogram och läromedel för undervisning i företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap. UF:s läromedel och studieprogram grundar sig på fenomenbaserat lärande, på delaktighet och på att lära genom att göra. Samtliga läromedel stöder målen i läroplanerna för de olika skolstadierna.

Läromedlen, programmen och programutbildningar för lärare är kostnadsfria.

Bekanta dig med våra program, låt dig inspireras och beställ material till din skola.

Småbarnspedagogik, förskola och de lägre klasserna i grundskolan

Våra familjer

En helhet med fyra teman där barnen bekantar sig med olika familjer och med arbete som utförs i och utanför hemmet. Därtill övar barnen på att göra val och använda pengar.
småbarnspedagogik och förskola

 Jag + du = vi

En helhet med tre teman för att känna igen och använda sina egna och kompisarnas styrkor.
förskolan och åk 1-3

De lägre klasserna i grundskolan

Vårt samhälle

En helhet med sex teman där eleverna bekantar sig med hur samhället fungerar, övar på att fatta beslut och lär sig om ekonomi. Programmet stöder undervisningen i samhällslära.
åk 4-6

Miniföretagarna

En helhet med nio teman där eleverna omsätter sina idéer i praktiken genom att driva ett eget miniföretag. Eleverna lär sig viktiga färdigheter och ansvarstagande tillsammans med sina kompisar.
åk 4-6

Innovationslager – lågstadiet

En sex timmars lärmiljö som stärker elevernas kreativitet och samarbetsförmåga.
åk 5-6

De högre klasserna i grundskolan

Mitt jobb

En helhet med fem teman av kreativt idéskapande och problemlösning. Eleverna funderar på sina styrkor, övar på sina hisstal och visionerar kring vad som kunde vara deras ”grej”.

åk 7-9, med anpassningar för 2:a stadiet

Egen ekonomi

En helhet med fem teman för att öva arbetslivsfärdigheter, jobbsökande och ekonomi.
åk 7-9, med anpassningar för 2:a stadiet

Innovationslager – högstadiet

En 12 timmars lärmiljö där eleverna tränar kreativitet, samarbete och entreprenörskap.
åk 8-9

Ett år som företagare

Eleverna skapar och testar egna affärsidéer i en autentisk miljö under ett läsår. Övningsföretaget, som fungerar med riktiga pengar och riktar sig till riktiga kunder, utvecklar elevernas företagsamma färdigheter, företagskunnande och en företagsam attityd.

åk 9

Andra stadiet och högskolenivå

Innovationslager – andra stadiet

Ett dygnslångt innovationsläger för att utveckla affärsidéer, pitcha och träna företagande.

Minicamp

Minicamp är en 6-10-timmars djupdykning i företagandets värld..

Ett år som företagare

Studerande skapar och testar den egna affärsidén i en autentisk miljö under ett läsår. Övningsföretaget, som fungerar med riktiga pengar och riktar sig till riktiga kunder, utvecklar studerandes företagsamma färdigheter, företagskunnande och en företagsam attityd.

Koll på ekonomin

Programmet ”Koll på ekonomin” är en praktiskt verktyg för ekonomifostran på andra stadiet. Programmet innehåller 11 lärmoduler, som stöder grunderna för läroplan och 4 tillläggsmoduler, där man granskar ekonomin från samhällets och företagens synvinkel.

Högskolenivå

Ett år som företagare

Högskolestuderandes första steg mot företagande, används som en del av läroinrättningens egna kursutbud inom företagande och innovationer. Programmet sträcker sig över en längre tid och kombinerar företagandets teori och praktik till en kurs. Genom programmet stärks deltagarnas grepp om arbetslivet, initiativförmåga och förmåga att skapa innovationer.
Back To Top