skip to Main Content

Program

Ung Företagsamhet rf. (UF) erbjuder studieprogram och läromedel för undervisning i företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap. UF:s läromedel och studieprogram grundar sig på fenomenbaserat lärande, på delaktighet och på att lära genom att göra. Samtliga läromedel stöder målen i läroplanerna för de olika skolstadierna.

Läromedlen, programmen och programutbildningar för lärare är kostnadsfria.

Bekanta dig med våra program, låt dig inspireras och beställ material till din skola.

Program för småbarnspedagogiken och förskola

Våra familjer

En helhet med fyra teman där barnen bekantar sig med olika familjer och med arbete som utförs i och utanför hemmet. Därtill övar barnen på att göra val och använda pengar.
småbarnspedagogik och förskola

 Jag + du = vi

En helhet med tre teman för att känna igen och använda sina egna och kompisarnas styrkor.
förskolan och åk 1-3

studieprogram för lågstadiet

Vårt samhälle

En helhet med sex teman där eleverna bekantar sig med hur samhället fungerar, övar på att fatta beslut och lär sig om ekonomi. Programmet stöder undervisningen i samhällslära.
åk 4-6

Miniföretagarna

En helhet med nio teman där eleverna omsätter sina idéer i praktiken genom att driva ett eget miniföretag. Eleverna lär sig viktiga färdigheter och ansvarstagande tillsammans med sina kompisar.
åk 4-6

Innovationslager – lågstadiet

En sex timmars lärmiljö som stärker elevernas kreativitet och samarbetsförmåga.
åk 5-6

Studieprogram för högstadiet

Mitt jobb

En helhet med fem teman där eleverna identifierar sina styrkor, övar arbetslivsfärdigheter och planerar sin framtida karriärstig.

åk 7-9, med anpassningar för 2:a stadiet

Egen ekonomi

En helhet med fem teman där eleverna övar färdigheter i vardagsekonomi, lär sig delaktighet och förstår betydelsen av sina egna val för hållbar utveckling.

åk 7-9, med anpassningar för 2:a stadiet

Innovationsläger – högstadiet

Innovationsläger är en helhet där eleverna på ett praktiskt sätt lär sig företagsamhet, kommunikations- och interaktionsfärdigheter och samarbete av andra ungdomar.

åk 8-9

Ett_ar_som_foretagare_grundskola

Ett år som företagare – högstadiet

Ett program där man övar företagande genom att grunda och driva övningsföretag som fungerar med riktiga pengar.

åk 8-9

Studieprogram för andra stadiet

Innovationsläger – andra stadiet

Innovationsläger är en helhet där ungdomarna på ett praktiskt sätt lär sig företagsamhet, kommunikations- och interaktionsfärdigheter och samarbete av andra ungdomar.

Ett år som företagare – andra stadiet

Ett praktiskt studieprogram där studerande grundar övningsföretag som fungerar med riktiga pengar. Programmet erbjuder läraren en kostnadsfri nyckel-i-hand-lösning för företagsamhetsfostran.

10_Koll_pa_ekonomin

Koll på ekonomin

En helhet med fem teman där man lär sig att planera sin ekonomi och utvärdera risker som hör samman med vardagsekonomin.

Högskolenivå

Ett år som företagare – högskolor

Ett praktiskt studieprogram där studerande grundar övningsföretag som fungerar med riktiga pengar.

Back To Top