Ung Företagsamhet rf vill att alla Finlands barn och unga ska få lära sig arbetslivsfärdigheter och företagsamhet

25.3.2021 2021Partnerskap

Ung Företagsamhet rf (UF), riksomfattande topporganisation inom företagsamhetsfostran, tänker svara på intresset de unga visat och samtidigt lyckas i sitt internationellt sett ambitiösa mål att ge alla Finlands barn och unga möjlighet att lära sig företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap – oberoende av bakgrund och boendeort. För att nå sitt mål har UF samlat in ett betydande stöd på 6,25 miljoner euro av finska toppnamn i företagarvärlden, bland andra Ilkka Paananen, Mikko Kodisoja och Risto Siilasmaa samt dessutom Louise och Göran Ehrnrooth stiftelsen.

Ett antal kända företagare, däribland Ilkka Paananen, Mikko Kodisoja och Risto Siilasmaa har beslutat sig för att som privatpersoner understöda den ideella föreningen Ung Företagsamhet rf:s (UF) verksamhet i fem år. Även Louise och Göran Ehrnrooth stiftelsen kommer att stöda verksamheten. Donationssumman är 1,25 miljoner euro per år under fem läsår, det vill säga sammanlagt 6,25 miljoner euro. I ett arbetsliv som förändras med fart har företagar-, arbetslivs- och ekonomiska färdigheter stor betydelse. Dessa färdigheter får barn och unga öva på i Ung Företagsamhet – programmen, som genomförs som en del av skolundervisningen.

”Vi delar UF:s dröm att alla finska barn och unga ska få en möjlighet att prova på företagande i skolan. Färdigheterna man lär sig genom företagsamhetsfostran är viktiga också om man inte själv blir företagare – framför allt att man lär sig arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Samtidigt får barnen kompisar och något trevligt att göra”, säger Ilkka Paananen.

”Själv visste jag inte ännu ens på högstadiet vad en företagare är. Det hade varit fint om sådan här verksamhet funnits redan då. Finland har världens bästa grundskola, men när det gäller att satsa på företagsamhetsfostran ligger vi efter de andra nordiska länderna. Vi borde ha kostnadsfri företagsamhetsfostran för alla barn och unga, från daghem till universitet, och ta Finland till toppen också i det här avseendet.”

Ung Företagsamhet rf:s och understödarnas gemensamma mål är att nå alla Finlands skolor och läroanstalter så att alla barn och unga får en möjlighet att lära sig företagande, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskaper som en del av sina studier, jämlikt oberoende av bakgrund eller skolans geografiska läge. UF har i 18 år erbjudit skolor och läroanstalter Ung Företagsamhet – program, som stöder läroplanernas målsättningar och mångsidiga kompetenser. Under de två senaste läsåren har cirka 38 procent av skolorna och läroanstalterna använt kostnadsfria UF-program på finska eller svenska.

”Vi vet att programmen verkligen intresserar de unga, men genomförandet av de praktiska programmen är fortfarande beroende av ett antal ivriga lärares aktivitet”, säger Ung Företagsamhet rf:s verksamhetsledare Virpi Utriainen.

”Vi vill stöda lärarna i deras viktiga arbete och tack vare understödet från företagarna och stiftelsen kan vi öka vårt skolsamarbete avsevärt. Vi strävar till att lärarna tar i bruk färdiga mallar, företagen sparrar och nätverkar med de unga, hittar arbetstagare eller till och med någon som kan fortsätta med deras företag. Målet är att lyfta UF-programmens användningsgrad i skolorna till 80 procent under de närmaste fem åren. Det här är ett ambitiöst mål även i globala mått. Vi har genom åren haft fantastiska samarbetspartners i företag, stiftelser och offentliga sektorn och vi välkomnar alla nya samarbetspartners.”

Mikko Kodisoja, Ilkka Paananen och Miniföretagarna Lotta, Veera, Laila och Siiri

Företagarintresset ökar, men bara en minoritet får goda grundkunskaper i företagande under studierna

Unga 15–29-åringars intresse att prova på företagande har vuxit sedan år 2013. Enligt Ungdomsbarometern 2020 var 58 procent av de unga, som ännu inte sysslade med företagande, åtminstone delvis av den åsikten att de skulle vilja prova på företagsverksamhet någon gång under sin karriär och 62 procent av de unga anser att alla borde undervisas i företagarfärdigheter redan i grundskolan. Mer än hälften av de unga sade emellertid att skolan eller studierna inte ger dem goda grundkunskaper i företagande. Av högskolestuderandena upplever bara 14 procent att studierna gett god beredskap för företagande.

Mikko Kodisoja, företagare i spel- och underhållningsbranschen, anser att barn och unga genom att öva företagarfärdigheter lär sig självsäkerhet, självstyrning och arbetslivsfärdigheter som är nyttiga även om man inte skulle bli företagare: ”Ju fler vi kan lära företagande och företagaranda, desto sannolikare är det att vi får se stora framgångsberättelser från lilla men ihärdiga Finland.”

Undantagstiden har understrukit vikten av att satsa på Finlands ungas framtid

Det är svårt att tänka sig ett bättre sätt att upprätthålla lokal livskraft och landets konkurrenskraft än genom att satsa på ungdomarna. Men undantagstiden som nu varat i ett år har minskat de ungas framtidstro och tillfredsställelse med livet. Över 45 000 personer som är under 25 år är arbetslösa, vilket är nästan 10 000 fler än för ett år sedan.

Ung Företagsamhet rf vill göra framtidsutsikterna ljusare.

”Responsen från lärare runt om i landet har varit tydlig: att hitta på idéer i team, förmåga att uppträda, mod att tala till främmande människor, samhälleligt tänkande, ekonomikunskap och företagaranda hör till det viktigaste som programmen främjat”, säger Virpi Utriainen. ”Genom att öka barns och ungas självtilltro, mångsidiga förståelse och upplevelser av att lyckas får vi dem aktiverade till att vara med och bygga världens bästa land. Det är verkligen en glädje att få berätta goda nyheter från Finland under en sådan här tid.

Virpi Utriainen och Alexander Ehrnrooth

Siilasmaa: ”Beslutsfattare borde stöda företagsamhetsfostran”

Risto Siilasmaa anser att företagande rätt långt går ut på problemlösning som kräver mod och risktagning. ”Företagande är en av de centrala faktorer som vi behöver satsa på för att klara de utmaningar mänskligheten står inför. I Finland är en av de centrala utmaningarna att upprätthålla välfärdssamhället. Genom företagande kan vi skapa ett massivt mervärde med vilket vi kan finansiera allt det vi anser viktigt”, säger Siilasmaa. ”Lyckligtvis ökar uppskattningen för företagande. Vi har allt fler fina företagarexempel och jag tror att också beslutsfattarna har börjat se värdet av företagandets kraft. Ung Företagsamhet – verksamheten erbjuder ypperliga redskap som beslutsfattarna kan dra nytta av för att främja företagande i Finland.”

”Vi tror att företagande i alla dess former, som privatföretagare, som del av ett team, som del av ett större företag och varför inte i form av ideell verksamhet, är en grund för tillväxt och välfärd. Utan nytänkande, risktagning, nya lärdomar och också misslyckanden utvecklas varken Finland eller världen i dag och ännu mindre för morgondagen, säger Alexander Ehrnrooth, styrelsemedlem i Louise och Göran Ehrnrooth stiftelsen.

”I dag är det bättre än någonsin att vara företagare. Grundläggande ekonomikunskaper, som Ung Företagsamhet – programmen främjar, lägger grunden för det här i hela Finland. Vi är tacksamma att vi kan vara med och stöda den här verksamheten och framför allt unga företagare.”

Seuraavaksi
Ungdomarnas egen Ett år som företagare-program närmar sig sin höjdpunkt