”Allt görs av kärlek till företagande” – Innovestor börjar stöda Ung Företagsamhet rf:s verksamhet

25.4.2022 2022Partnerskap

Det finska riskkapital- och investeringsbolaget Innovestor börjar stöda Ung Företagsamhet rf:s verksamhet. Att stöda verksamheten skulle inte bättre kunna återspegla Innovestors värden och kärlek till företagande – att stöda ungas inlärning och nystartade företag och idéer både i form av kapital och kompetens.

”Vi går igenom många företagsidéer årligen och för många företagare är vi det första riskkapitalbolaget som de söker finansiering från. Det är verkligen fint att stöda Ung Företagsamhet rf:s verksamhet och på så sätt uppmuntra unga till att ta sina första steg på vägen mot företagande”, säger Innovestors verkställande direktör Wilhelm Lindholm.

Målet med samarbetet är att jobba så nära unga som möjligt

Samarbetet mellan Ung Företagsamhet rf och Innovestor omfattar bl.a. deltagandet och domararbetet i företagartävlingar för unga samt deltagandet i Job Shadow – dagen, där unga får bekanta sig med företag och företagsledares arbete.

I företagartävlingen heter Innovestors eget pris: Make Good Money.

”Vi tror på stora idéer som kan förändra världen till det bättre. I tävlingen är varje idé värdefull, men vi vill speciellt uppmuntra sådana idéer som potentiellt kan göra gott också i större omfattning. Vi ser fram emot att höra hurdana idéer unga har i år!” berättar Innovestors marknadsförings- och kommunikationsdirektör Heli Mehtätalo-Takala.

”Det är fint att Innovestor stöder vårt arbete för barn och unga. Det lönar sig att ha goda företagsamhetsfärdigheter i arbetslivet, och våra samarbetspartner möjliggör att vi kan främja inlärningen av dessa kunskaper i allt fler finska skolor och läroinrättningar. Det kan vara utmanande för nya företagare att få finansiering, och Innovestors verksamhet kommer att sprida information också om det ämnet bland unga som deltar i vår verksamhet”, säger verksamhetsledare Sami Suomela.

Finska startup-företag gör ett viktigt arbete

Finska tillväxtföretag gör ett viktigt arbete i samhället. ”Med hjälp av nya innovationer ökar tillväxtföretag produktivitet, skapar arbetsplatser och främjar samhällets ekonomiska välfärd. De utvecklar också hållbara lösningar och främjar ansvarsfull affärsverksamhetspraxis”, säger Lindholm.   År 2020 samlade finska startup-företag ihop nästan en miljard euro i investeringar, och riskkapitalbolag var den mest framträdande investerargruppen. *Källa: Riskkapitalbolag

”Det viktigaste i vårt samarbete med Ung Företagsamhet rf är främjandet av en positiv och uppmuntrande attityd bland unga.  Redan det att man tänker som en företagare, löser utmaningar och funderar på hur goda idéer kan bli kommersiellt fungerande, hjälper en att komma långt i livet”, konstaterar Lindholm avslutningsvis.

Innovestors tre tips till unga företagare:

  1. Alla som har en passion kan förändra världen till det bättre.
  2. Var ditt äkta jag.
  3. Bilda nätverk och lär dig från redan framgångsrika företagare.

Mer information: https://innovestorgroup.com/

Seuraavaksi
Seger till Jakobstads Gymnasium och Haaga-Helia i Helsingfors i tävlingen Våga vara företagsam – vinnarna är Gente UF och Troa NY