Bli en partner

 för en ung person

Tillsammans mot målet

I en globaliserad värld är förändringen ständig. Den påverkar de färdigheter och kunskaper som kommer att behövas i barns och ungas kommande yrkesliv. Yrken förändras och relationen mellan de anställda och arbetsgivaren kommer att se annorlunda ut än tidigare. Därför är det viktigt att alla barn och unga redan i skolan har möjlighet att öva och utveckla företagsamma färdigheter.

Vårt mål är att hela 80 procent av alla skolor i Finland använder våra program eller tjänster för företagar-, arbetslivs- och ekonomifärdigheter år 2025.

Bli en partner? Hör gärna av dig!

Sami Suomela

Verksamhetsledare

Hela Finland Ekonomi och administration

044 777 8970

[email protected]

Läs mer: