skip to Main Content
Österbotten
En företagsam attityd

Ung Företagsamhet rf:s regionkontor i Vasa erbjuder tjänster i Österbotten från Kristinestad i syd till Kronoby i norr. Vi ordnar fortbildningar och stöder lärarna vid ibruktagandet av UF:s läromedel och studieprogram. Tag kontakt om du vill veta mera eller om du behöver stöd och inspiration till teman som berör företagsamhet, arbetslivskompetens och vardagsekonomi.

Ta kontakt

Inger Aaltonen
Chef för regionverksamheten

041 451 4600
[email protected]
Regionverksamhet och Svenskfinland

Karolina Wägar
Utbildnings- och projektansvarig

050 377 6678
[email protected]
Regiontjänster i Österbottena

Nina Ingves
Regionkoordinator

040 674 5292
[email protected]
Regiontjänster i Österbotten

Ung Företagsamhet rf / Regionkontoret i Österbotten

c/o Österbottens handelskammare
Rådhusgatan 20
65100 Vasa

Samarbetspartners

Bidgragsgivare

Stiftelser

Back To Top