Är du den nästa som börjar på UF?

Lediga platser:

Ett öppet och tryggt team som håller samman

När våra anställda får frågan varför de vill jobba hos oss, nämner de ofta två orsaker:

  1. jobbet är inspirerande och meningsfullt
  2. arbetsgemenskapen är fantastisk.

Arbetet är meningsfullt eftersom vi erbjuder barn och unga möjligheter att lära sig nya kunskaper och färdigheter och hjälper dem att känna igen sina egna styrkor. Vårt arbete med entreprenörsfostran är praktiknära och verkningsfullt.

Som arbetsgemenskap vill vi uppmuntra varandra att omsätta vårt motto Våga vara företagsam i praktiken även i vår egen vardag. Vi ska våga försöka, lyckas och misslyckas – alltså lära oss. Vi är stolta över att vi har en modern arbetsgemenskap med en kultur som uppmuntrar till försök.

Vi är övertygade om att en bra arbetskultur bygger på öppenhet och förtroende.  Det är viktigt för oss att var och en blir sedd och hörd sådan som hen är. Allt som är äkta skapar inspiration.

Ung Företagsamhet arbetskultur
Arbetskamraterna är arbetsplatsens salt och socker. Bekanta dig med vår personal här.

Och hur är det med dig då? Här några orsaker varför UF skulle kunna vara arbetsplatsen för dig!

Du vill arbeta för barn och unga

Målet med vårt arbete är kunniga unga som tror på sig själva, som aktivt deltar i bygget av samhället, som sysselsätter sig själva och andra och som sköter sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.

Om beskrivningen ovan väckte ditt intresse, läs gärna vidare. Det kan hända att vi upplever alldeles samma saker som meningsfulla.

Vi har hela Finland som arbetsfält

Vårt superhemliga mål är att våra program snart används i alla skolor i Finland. Det betyder att vi kommunicerar på finska, svenska och engelska. Olika språk är en rikedom, precis som mångfald över lag, inte sant?

Det är roligt att lära sig

Vi gör inte saker ”som man alltid gjort förut”. Saker skiftar, utveckling sker – och därför utvecklas också vårt sätt att jobba. Den som gillar smidiga försök och att lära sig nytt, trivs på UF.

Du vill jobba i en starkt positiv miljö

Arbetskultur… Den är svårt att förklara, men man känner av den genast – från första arbetsdagen.

Hos oss betyder arbetskultur ungefär det här:

#1 Låg hierarki

På UF bygger beslut inte på hierarki och på stenhårda åsikter som krockar med varandra. Vi planerar olika alternativ och lösningar med ett praktiknära grepp och tillsammans. Vi sätter värde på olika uppfattningar och följer med färska data.

#2 Ett gott skratt förlänger livet

Det får och ska vara roligt på jobbet. Vi satsar på stunder av gemenskap och umgänge. Vi är övertygade om att en stark vi-anda är en av de viktigaste faktorerna som skapar mening i arbetet och gör det också mer produktivt.

Hur låter allt det här? Kan du se dig själv som en medlem i en arbetsgemenskap av det här slaget?

Skicka din öppna ansökan till [email protected]