Lära för livet

När barn och unga upplever ögonblick av insikt och blir inspirerade, känner vi att vårt arbete är meningsfullt.

Vi är en ideell organisation för företagsamhetsfostran i Finland. Vi erbjuder skolor och läroanstalter program som stödjer arbetslivs- och ekonomifärdigheter hos barn och unga. Våra program är praktiska och avgiftsfria.

Vår verksamhet började ursprungligen som en del av Svenska handelshögskolan, och föreningen Ung Företagsamhet rf grundades officiellt år 2002. I dag studerar flera tiotusentals barn och unga i alla skolstadier i våra program.

Vi främjar samarbetet mellan utbildningen och arbetslivet

Vårt mål är att alla barn och unga får möjlighet att lära sig viktiga kunskaper och färdigheter för framtiden jämlikt runt om i Finland. Vi skapar också nätverk mellan unga och företag i regionen. Våra alumner har fått många mentorer på arbetsplatser under årens lopp. Representanter för företag deltar i våra evenemang som domare, som utvärderar och sparrar övningsföretag som elever och studerande grundat.

Vår verksamhet stöds av det internationella Junior Achievement-nätverket, som verkar i 115 länder.

Vårt huvudkontor finns i Böle i Helsingfors. Vi har också ett regionalt nätverk som verkar på olika håll i Finland.  Våra regionala representanter hjälper lärare att främja entreprenörskaps-, arbetslivs- och ekonomifärdigheter på lektionerna och bygger upp samarbetet mellan kommunerna och det lokala näringslivet.

Vi vill förnya kulturen kring lärande

Vi uppmuntrar barn och unga att lära sig entreprenörs-, arbetslivs- och ekonomifärdigheter, pröva sin förmåga och hitta sina egna styrkor – att lära genom att göra.

Vårt mål är kunniga unga som tror på sig själva, som aktivt deltar i bygget av samhället, som sysselsätter sig själva och andra och som sköter sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.

Vi är övertygade om att barn och unga vid sidan av teori också lär sig framtidsfärdigheter genom att själva göra och öva sig i färdigheterna genom olika aktiviteter. Lärarens uppgift är att stödja och handleda studerandena.

Ung Företagsamhet rf:s mission och vision

Vision

Ge varje barn och ung person möjlighet att prova på och lära sig om företagsamhet, arbetsliv och ekonomi.

Mission

Vi är en del av ett internationellt nätverk som hjälper lärare att främja elevernas kunskaper och färdigheter inom företagsamhet, arbetsliv och ekonomi.

Värderingar

Praktisk orientering

Handling ger färdighet. Vi är övertygade om att det är viktigt att omsätta principen "våga vara företagsam" i praktiken i vardagen. Det betyder att vi ska våga försöka, lyckas eller misslyckas samt framför allt lära oss!

Inspiration

Meningsfullt arbete skapar inspiration och en bra stämning. Vi vill också uppmuntra, stödja och inspirera alla våra intressentgrupper inom främjandet av företagarfostran och samarbetet.

Skapa möjligheter

Vi vill göra företagarfostran möjlig för alla barn och unga. I vår arbetsgemenskap gör vi det genom att vara öppna för nya idéer och för lärande på jobbet.

Ansvar

Ansvar och att bry sig anknyter i vårt jobb till dagliga val, men de handlar också om mer omfattande frågor om socialt och ekonomiskt ansvar. Även arbetet med barn och unga förutsätter att vi tar ansvar.

Gemenskap

I vår arbetsgemenskap uppnår vi målen tillsammans. Samarbetet med proffs inom utbildning och partner ligger också i kärnan av vår verksamhet.

En ung man med ett självsäkert uttryck i ansiktet

Ung Företagsamhet är en del av det internationella nätverket Junior Achievement

Junior Achievement (JA) är världens största organisation som erbjuder entreprenörskaps- och konsumentfostran för barn och unga.

Läs mera!

Vår förenings historia

20-Åriga Ung Företagsamhet rf har haft en mångskiftande väg som utvecklare av arbetslivsfärdigheter hos barn och unga. I dag är vi en av landets bäst kända aktörer inom företagsfostran.

Läs om vår historia

Ung Företagsamhet rf personal

Ung Företagsamhet rf:s styrelse

Här hittar du information om medlemmarna i vår styrelse.

Läs om styrelsen

Mångsidiga program för företagarfostran i olika utbildningsstadier

Vi utvecklar och tillhandahåller inspirerande och praktiska program för lärande av företagar-, arbetslivs- och ekonomikunskaper från småbarnspedagogiken till högskolor. Alla program är branschövergripande och uppmuntrar deltagarna att lära genom att göra själv och att tillämpa sina kunskaper och färdigheter mångsidigt i skolan och på fritiden.

Vi ordnar dessutom flera hundra programutbildningar varje år. På de här utbildningarna kan lärare bygga nätverk med kolleger som arbetar inom företagarfostran. Alla program, deras material och lärarutbildningar är avgiftsfria.

Vi uppmuntrar skolorna att öppna sina dörrar mot det omgivande samhället. UF-programmen har utvecklats för att stödja ett allt starkare samarbete mellan skolorna och företagen. Företagens representanter kan medverka till exempel genom att ordna företagsbesök, verka som rådgivare/sparringpartner för UF-företag eller som domare i tävlingar.