skip to Main Content

Nyhetsrum

Ung Företagsamhet rf:s kommunikationsenhet hjälper representanter för medier att hitta experter och bildmaterial samt information om företagsamhetsfostran, ekonomisk läskunnighet och arbetslivsfärdigheter på olika skolstadier.

Vi hjälper gärna i alla frågor som rör vår verksamhet. Kontakta oss!

UF Nyheter

Vad är Företagsamhetsfostran?

Företagsamhetsfostran är viktigare i dag än någonsin tidigare och har införlivats i läroplanen för alla skolstadier. Målet med företagsamhetsfostran är att främja en positiv syn på företagande, öka färdigheterna som behövs för företagande och utveckla företagarattityden hos unga. Företagarfärdigheter och förmåga till kreativa lösningar behövs i allt arbete.

I långvarig företagsamhetsfostran kan man med omfattande och praktiska program främja företagarattityden samt de ekonomiska kunskaperna och arbetslivsfärdigheterna hos barn och unga och hjälpa dem identifiera och bejaka sina förmågor och styrkor. Med program i företagsamhetsfostran som är kostnadsfria för skolorna och som genomförs som en del av undervisningen, kan vi öka företagsamheten i vårt samhälle. Vi stärker också barns och ungas företagsamma attityder och färdigheter som hjälper dem att klara det föränderliga arbetslivet och att kontinuerligt lära sig.

Genom att satsa på de ungas företagsamhet kan företagande och företagarattityd bli en lösning på de växande utmaningarna beträffande Finlands konkurrenskraft. Med företagsamhetsfostran främjar vi inte bara sysselsättningen så att ungdomarna t.ex. får sitt första sommarjobb, utan vi banar också väg för nya innovationer och företag – även tillväxtföretag som siktar på den internationella marknaden. När de unga får öva företagande redan under skol- och studietiden har de bättre möjligheter att sysselsätta sig själva och andra när de går över till arbetslivet, vilket i sin tur minskar de ungas marginalisering.

Enligt Europeiska kommissionen ökar företagsamhetsfostran de ungas företagaranda. I företagsamhetsfostran utvecklas allmänna färdigheter som kan tillämpas på alla livsområden. Man lär sig alltså inte enbart att utöva affärsverksamhet. Företagsamhetsfostran inkluderar alla former av lärande, utbildning och träning som främjar företagaranda, företagarfärdigheter och företagsamhet, oberoende om verksamheten har ett kommersiellt syfte.
(Källa: European Comission, Guide for Entrepreneurship Education)

Exempel på innehåll i företagsamhetsfostran: nuoriyrittajyys.fi/sv/program
Andra konkreta exempel på företagsamhetsfostran finns på adressen tralla.fi/sv

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Kaisa Huikuri
Kommunikations- och marknadsföringsledare
045 773 493 47
kaisa.huikuri@nuoriyrittajyys.fi

Ung Företagsamhet rf:s logo för tryck och digitalt bruk

Bild- och videogalleri

Lansering 25.3 Mediafil

Nytt på bloggen

Insändare: Företagsamhetsfostran under hela lärstigen

Grattis till dig som blir student eller som slutfört yrkesexamen! Ett stort jobb ligger bakom…

Läs mer

Vad kommer du att tänka på av ordet företagare?

En av våra favoritfrågor till barn och unga är: ”Vad kommer du att tänka på…

Läs mer

Hur hittar jag på en affärsidé till ett UF-företag?

Varifrån kommer affärsidéerna ifrån? Hur kommer man i gång med att bygga upp en affärsidé…

Läs mer

Ung Företagsamhet rf:s mission, vision och värderingar

Mission

Vi hjälper utbildare att genomföra företagsamhets-, arbetslivs- och ekonomiutbildning med våra studieprogram..

Vision

Vi är Finlands ledande aktör inom företagsamhetsfostran.
Alla läroanstalter, från förskolor till högskolor, använder våra program.
De unga har framgång i sina liv.

Värderingar

Vi litar på de ungas förmågor.
Vi uppskattar olika färdigheter och synvinklar samt kreativitet.
Vi tror på utbildningens betydelse och lärande genom erfarenhet.
Vi uppskattar samarbete och gemensamma projekt.
Vi utför vårt arbete med passion.
Vårt arbete är betydelsefullt.

Årsberättelser

Vi hjälper gärna i alla frågor som rör vår verksamhet. Kontakta oss!

Kaisa Huikuri
Kommunikations- och marknadsföringsledare
045 773 493 47
kaisa.huikuri@nuoriyrittajyys.fi

Back To Top