Ung Företagsamhet rf stärker arbetet inom företagsamhetsfostran i huvud-stadsregionens svenska skolor – Finansiering från tre stiftelser

6.11.2021 2021Nyheter

Ung Företagsamhet rf (UF) beviljades 222 000 euro i understöd från Stiftelsen Tre Smeder, Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla och Helsingestiftelsen sr. Tack vare understödet kan UF satsa på sin verksamhet i huvudstadsregionens svenskspråkiga skolor och framförallt på att stöda skolornas undervisning i företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomi.

UF är en ideell organisation som erbjuder skolor och läroinrättningar program i företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomi, som genomförs som en del av skolans ordinarie undervisning. Verksamhetsledare Virpi Utriainen berättar att det beviljade understödet möjliggör bl.a. anställning av en koordinator, vars huvudsakliga uppgift är att jobba tillsammans med och stöda lärarna i företagsamhets- och ekonomifostran i huvudstadsregionens svenskspråkiga skolor.

”Intresset för våra studieprogram ökar, lärarna och skolorna har behov av konkreta verktyg i undervisningen och av fortbildning och handledning i företagsamhetsfostran. Det här understödet ger oss möjlighet att stöda lärarnas viktiga arbete och att nå vårt mål – att alla barn och unga i Finland ska få ta del av UF-programmen”, berättar Utriainen.

“I flera rapporter framkommer att det är allt viktigare för unga att känna att deras arbete är meningsfullt. Attityden till entreprenörskap bland unga är positivt och flera kan tänka sig att bli entreprenörer någongång under sin arbetskarriär. Genom Ung Företagsamhets verksamhet nås en bred grupp unga, oavsett socioekonomisk bakgrund. Det är viktigt att unga kommer i kontakt och får lära sig mer om företagsamhet och entreprenörskap i skolan för att få med sig bra nycklar inför framtiden. I och med denna satsning kommer Ung Företagsamhet rf nu kunna erbjuda ungdomar i hela huvudstadsregionen möjlighet att lära sig mer om företagande, och vilka möjligheter det innebär, också på svenska. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Ung Företagsamhet rf, kommenterar Stiftelsen Tre Smeders styrelseordförande Marcus Rantala, Aktiastiftelsen i Esbo-Grankullas styrelseordförande Christina Gestrin och Helsingestiftelsens styrelseordförande Ralf Asplund.

Understödet är treårigt med början i januari 2022.

UF:s huvudkontor finns i Helsingfors och organisationen har nio regionkontor runtom i Finland. Det regionala nätverket möjliggör ett nära samarbete med de lokala skolorna och lärarna. För UF är det viktigt att stöda lärarna i deras vardag och i det praktiska genomförandet av företagsamhetsfostran. Den lokala närvaron och samarbete med regionens företag och andra aktörer möjliggör också t.ex. olika evenemang riktade till barn och unga.

Miniföretagarna-programmet inspirerar såväl lärare som elever på Lagstads skola.

Tilläggsinformation
Verksamhetsledare Virpi Utriainen, Nuori Yrittäjyys ry, [email protected], tfn. 040 701 3038

Ung Företagsamhet r.f.
Vi är en ideell topporganisation inom företagsamhetsfostran i Finland. Vi erbjuder skolor och läroinrättningar program i företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap. Under läsåret 2020-2021 deltog 49 000 barn och unga i våra program. Vi har ett nära samarbete med lärare, unga, beslutsfattare och representanter för näringslivet. Vårt mål är att alla barn och unga i Finland ska få möjlighet att öva arbetslivsfärdigheter och att identifiera sina styrkor. Vi är en del av de internationella Junior Achivement -organisationernas nätverk.

Seuraavaksi
Ung Företagsamhet rf letar ny verksamhetsledare – ”Föreningen är nu redo att betjäna skolor i hela Finland”