Ung Företagsamhet rf letar ny verksamhetsledare – ”Föreningen är nu redo att betjäna skolor i hela Finland”

15.11.2021 2021Nyheter

Ung Företagsamhet rf:s verksamhetsledare Virpi Utriainen lämnar sin post under våren 2022. Utriainen var föreningens andra anställda och har i 14 år byggt upp och utvecklat verksamheten. Idag är UF en landsomfattande organisation som årligen når nästan hälften av Finlands skolor.

”För fjorton år sedan satte jag som mål och min dröm att utveckla UF:s verksamhet till samma nivå som i de övriga nordiska länderna. Efter många händelserika år kan jag stolt och lycklig konstatera att målet är nått. Under corona-året lyckades vi bygga ett landsomfattande regionnätverk och genomföra en organisationsreform. Hela UF-teamet är redo att ta följande steg i verksamheten – att betjäna skolor i hela Finland. Det här är en naturlig punkt för mig att gå från att vara verksamhetsledare till att vara evenemangsgäst och sporra UF via sociala medier”, säger Utriainen.

Ung Företagsamhet rf har verkat som förening i Finland sedan år 2002. Under Utriainens tid som verksamhetsledare har UF vuxit från en förening med en anställd till en organisation med cirka trettio anställda och 10 regionkontor runt om i Finland. UF:s program som främjar företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomiska färdigheter har nått hundratusentals barn och unga från förskolor till högskolor.

”Det bästa i det här arbetet har varit att träffa och möta tusentals barn och unga och se deras iver och aha-upplevelser. Många av dem har ännu i vuxen ålder hållit kontakten och tackat för att vi möjliggjort UF-erfarenheten.”
-Virpi Utriainen

 

 

 

 

”Det känns vemodigt, men våra vägar kommer att fortsätta korsas i många sammanhang”

Under sin tid i UF har Utriainen varit med om mycket – från utarbetande av strategier och läromaterial till utbildning och organisering av evenemang. En viktig uppgift har varit att säkerställa finansiering av samarbetspartner och via offentliga finansieringskanaler. Själva programmen är kostnadsfria för skolorna. Utriainen räknar att hon under åren hunnit samla finansiering till verksamheten till ett värde av 15 miljoner euro.

”Åren har rymt hundratals hisstal och förhandlingar och otaliga projekt- och finansieringsansökningar. Genom mitt jobb har jag fått möta och lära känna tusentals människor i det finländska företagslivet från Lappland till Hangö och samtidigt bygga upp ett stort globalt nätverk. Vårt team har alltid bestått av motiverade supertyper som inspirerats av sitt arbete. Det är visserligen lite vemod i luften, men det känns fint att veta att jag säkert kommer att träffa många igen”, säger Utriainen.

”I det här skedet av karriären är det efter allt jag upplevt bra att hämta andan lite och se hurdana yrkesutmaningar jag ska ta mig an härnäst”, funderar Utriainen.

”Virpi har spelat en nyckelroll i att bygga upp UF av idag”

UF:s styrelseordförande Christina Dahlblom tackar Virpi Utriainen för hennes år av passionerat arbete.

”Ung Företagsamhet rf har vuxit till en mycket betydande aktör inom företagsamhetsfostran i Finland, och det är till stor del Virpis förtjänst. Hennes och hela teamets passion och ihärdiga arbete för att främja föreningens utveckling har varit extremt värdefullt. UF har nu verkligt goda förutsättningar att fortsätta utvecklas och växa. Vårt mål är att allt fler unga i Finland lär sig företagsamhet och företagarfärdigheter redan i skolan. Vi har en exceptionellt motiverad och kunnig personal som är redo att stöda skolor, lärare och unga runt om i landet. Även om Virpi lämnar över stafettpinnen litar jag på att hon förblir en del av vårt ekosystem”, säger Dahlblom.

UF:s styrelse har inlett processen för att hitta en ny verksamhetsledare.

Ytterligare information

Virpi Utriainen, 040 701 3038

Christina Dahlblom, styrelseordförande, 050 563 6927

Seuraavaksi
Miniföretagarna-programmet inspirerar såväl lärare som elever på Lagstads skola i Esbo