Ung Företagsamhet rf fick pris värt 250 000 euro från Jenny ja Antti Wihurin rahasto

10.10.2022 2022Nyheter

Nuori Yrittäjyys ry:n saama Wihurin rahaston yhteisöpalkinto 2022

Styrelsen för Jenny ja Antti Wihurin rahasto har enhälligt fattat beslut om att bevilja Ung Företagsamhet rf ett pris värt 250 000 euro. Priset offentliggjordes 9.10.2022. Wihurifonden har sedan 1950-talet utan ansökan beviljat såväl privatpersoner som samfund priser och donationer av olika slag.

Ung Företagsamhet rf har långsiktigt främjat företagsamhets-, arbetslivs- och ekonomifärdigheter hos barn och unga, och föreningen fyller 20 år i höst. Föreningens verksamhetsledare Sami Suomela konstaterar att priset är en ytterst betydande erkänsla till främjandet av utbildning. Enligt honom stödjer priset Ung Företagsamhets mål, som är att alla barn och unga överallt i Finland får jämlika möjligheter att öva och lära sig viktiga framtidsfärdigheter: uppmuntran till företagsamhet, tillsammans med ekonomikunskaper och arbetslivsfärdigheter.

Unga som tror på sig själva och deltar aktivt

Jenny och Antti Wihuris fond satsar på att bygga grundförutsättningar för ett välmående samhälle genom att möjliggöra vetenskap, konst och samhällelig verksamhet. Stiftelsens uppgift är att skapa möjligheter för människor att förverkliga, möta och uppleva dessa tre livsområden.

Enligt Sami Suomela satsar Ung Företagsamhet rf aktivt på bygget av framtidens Finland. 

”Vi vill öppna utsikter och nätverk som hjälper unga i framtidens arbetsliv. Vårt mål är skickliga unga som tror på sig själva, aktivt deltar i bygget av samhället, sysselsätter sig själva och andra, och sköter om sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt. Vi får årligen se och uppleva fantastiska berättelser, när unga deltar i våra lärprogram och berättar om de kunskaper och färdigheter de fått, och också om vad de också insett om sig själva. För många är det här en omvälvande upplevelse. De verkar i dag som Ung Företagsamhet-ambassadörer och besöker till exempel skolor för att berätta om sina egna erfarenheter av företagsamhetsprogrammet och om vad som hänt sedan.”

Flera tusen barn och unga i skolor och läroanstalter runt om i Finland deltar i föreningens program varje år. Programmen Miniföretagarna, Vårt samhälle och Ett år som företagare är ytterst populära. Suomela konstaterar att lärarna spelar en viktig roll när det gäller att främja företagsamhetsfostran. Lärarna uppmuntrar och inspirerar eleverna till delaktighet, kreativitet och företagsamhet.

”Vi är dessutom övertygade om att satsningar på företagsamhets- och arbetslivsfärdigheterna hos unga också ökar livskraften i regionerna. Vi främjar samarbetet mellan utbildningen och arbetslivet både i regionerna och på riksplanet. Det syns i form av många fina verksamhetsformer och nya idéer i samarbetet mellan våra partner, de unga och skolorna”, sammanfattar Suomela.

Seuraavaksi
Barn och unga ser inte pengar – synliggör dem!