Ung Företagsamhet rf är med på Educa-mässan 2023

11.1.2023 2023Nyheter

Företagsamhets-, arbetslivs- och ekonomifärdigheter för barn och unga – lära genom att göra!  

Ung Företagsamhet deltar i Educa 2023, som är det ledande evenemanget inom undervisning och fostran i Norden. Evenemanget ordnas på Mässcentrum i Helsingfors 27–28.1.2023.  

Välkommen till våra montrar 6n44 (svenska Hörnan)  och 6e82 (finska montern) för att pröva din lycka, samtala om företagsamhetsfostran och studera våra avgiftsfria läromaterial för alla utbildningsstadier! 

Ung Företagsamhet medverkar i programpunkter i svenska Hörnan. Välkommen att följa med programmet!

27.1.2023 kl. 12.00–13.00 Yrkesutbildningens många möjligheter (svenska Hörnan)

27.1.2023 kl. 13.05–13.25 Live från Hörnan: Entreprenörskap – en framtidskompetens att ta på allvar (svenska Hörnan)

 28.1.2023 kl. 12.00–13.00 Unga + språk = sant? (svenska Hörnan)

Seuraavaksi
Tjejer som entreprenörer - ett g(l)ömt potential