Sami Suomela utsedd till verksamhetsledare för Ung Företagsamhet rf

9.2.2022 2022Nyheter

Sami Suomela

Sami Suomela utsedd till ny verksamhetsledare för Ung Företagsamhet rf fr.o.m. 3 mars 2022.

Sami Suomela (PeM) har mångsidig erfarenhet, nätverk och bakgrund i kommun- och skolvärlden, både som rektor, biträdande rektor och specialklasslärare. Dessutom har han stark ledarskapskompetens inom strategi, HR och ekonomi.

Utöver den kommunala sektorn och undervisningssektorn har Suomela också arbetat med konsultering och utveckling av inlärningsmiljöer.

Christina Dahlblom, styrelseordförande för Ung Företagsamhet rf, berättar att man vid rekryteringen letade efter en person med förmåga och förståelse för hur föreningens tjänsteutbud kan möta skolornas och ungdomarnas behov.

”Ung Företagsamhet rf:s viktiga mission – att möjliggöra företagsamhetsfärdigheter för alla ungdomar i Finland – är i stark medvind; ungdomarna vill lära sig och prova på företagande, och läroplanen kräver omfattande undervisning i dessa färdigheter. Dessutom har de aktörer som främjar företagarfostran ett mycket engagerat ekosystem som stöder verksamheten både praktiskt och finansiellt. En viktig utmaning på vår väg mot alla skolor och ungdomar i Finland är att nå och engagera allt fler lärare, rektorer och andra beslutsfattare inom utbildningssektorn. Vi ville ha en verksamhetsledare som har förståelse för och insikt i hur Ung Företagsamhet rf:s mission och tjänsteutbud kan fortsätta att utvecklas på det bästa möjliga sätt, få en ännu starkare närvaro i skolornas och ungdomarnas vardag, och via det nå fler studerande på ett långsiktigt, inspirerande och effektivt sätt. Vi har en mycket skicklig och passionerad personal och jag är övertygad om att vi med Samis ledning kan bygga ännu starkare broar mellan vårt utbud och skolornas och ungdomarnas behov. Jag önskar Sami varmt välkommen, och ser fram emot att se vad han tillsammans med organisationen åstadkommer de närmaste åren!”, konstaterar Dahlblom.

Sami Suomela har senast verkat som administrativ rektor inom grundläggande utbildningen i Grankulla stad.

”Jag ser fram emot att få vara med i Ung Företagsamhet rf:s fina historia! Föreningens verksamhet imponerade med ett tjänsteutbud som erbjuder omfattande helheter för barn och ungdomar, så att de kan öva, prova och lära sig framtidens arbetslivsfärdigheter, samtidigt som de får uppleva att de kan, de vill och de lyckas. Min dröm har varit att arbeta med välbefinnande och kompetensutveckling, och kunna tillföra min kompetens och erfarenhet i diskussionen och arbetet. Som verksamhetsledare för Ung Företagsamhet rf ser jag fram emot att stöda organisationens och personalens framgång. Tillsammans skapar vi nya och meningsfulla lösningar för samhället”, sammanfattar Sami Suomela.

Mera information: 
Christina Dahlblom, styrelseordförande, tfn 050 563 6927

Seuraavaksi
Redan 20 år av företagsamhetsfostran av toppklass för barn och unga