skip to Main Content

Kostnadsfritt webbmaterial för distansundervising i grundskolan

Ung Företagsamhet rf:s program stöder dig i undervisningen Materialet kan användas bl.a. i samhällslära, modersmål, matematik, bildkonst och studiehandledning. Coronaviruset och dess konsekvenser prövar lärare i hela Finland för tillfället. Vi vill underlätta de utmaningar som distansundervisning medför. Sålunda har…

Läs mer

SEB stöder unga entreprenörer

SEB har i många år stött Ung Företagsamhet rf:s verksamhet. Under hösten är vårt engagemang synligt t ex vid öppningen av europeiska veckan för yrkesutbildning och Job Shadow dagen i slutet av oktober. ”Discover your talent” var temat för öppningen…

Läs mer

Ett nytt år, ett jubileumsår

Vårt program Ett år som företagare fyller år 2019 aktningsvärda hundra år. Programmet, som stärker ungas entreprenörsanda, arbetslivsfärdigheter och ekonomiska färdigheter, används i över 120 länder. Ung företagsamhet rf hör till det internationella nätverket Junior Achievement (JA) Worldwide, som grundades…

Läs mer
Back To Top