skip to Main Content

Kostnadsfritt webbmaterial för distansundervising i grundskolan

Ung Företagsamhet rf:s program stöder dig i undervisningen Materialet kan användas bl.a. i samhällslära, modersmål, matematik, bildkonst och studiehandledning. Coronaviruset och dess konsekvenser prövar lärare i hela Finland för tillfället. Vi vill underlätta de utmaningar som distansundervisning medför. Sålunda har…

Läs mer

SEB stöder unga entreprenörer

SEB har i många år stött Ung Företagsamhet rf:s verksamhet. Under hösten är vårt engagemang synligt t ex vid öppningen av europeiska veckan för yrkesutbildning och Job Shadow dagen i slutet av oktober. ”Discover your talent” var temat för öppningen…

Läs mer
Back To Top