Utbildningar för lärare

Vi ordnar avgiftsfria webbutbildningar för lärare. Utbildningarna gör det lättare att ta våra lärprogram i användning. Med Ung Företagsamhet rf:s program är det inspirerande och effektivt att lära sig entreprenörskap, ekonomikunskaper och arbetslivsfärdigheter!

Vi kommer också gärna till skolan för att hålla en utbildning för lärare. Fråga mer om våra närutbildningar av kontaktpersonen i din region.

Bekanta dig med utbildningarna

Utbildningsstadium

Utbildningar för lärararbetsdagar

Företagsamhetsfostran är en del av den verksamhetskultur som förespråkas i läroplanerna. Övning ger färdighet – erbjud dina lärare en rolig och effektiv fortbildningsdag!

Ung Företagsamhets kostnadsfria fortbildningar för lärare bygger på att förena teori om företagsamhetsfostran med praktiska övningar i grupp. Fortbildningen är ett effektivt och trevligt utbildningstillfälle, där deltagarna får konkreta verktyg för den egna undervisningen.

Nuori Yrittäjyys ry:n henkilöstöä työssään

Kommande evenemang

Mari Rakkolainen

Pedagogisk ledare

Hela Finland UF-Program

040 732 6260

[email protected]

Antti Karkiainen

Programansvarig, lågstadieprogram

Hela Finland UF-Program

041 536 6353

[email protected]

Veera Hakaste

Programansvarig, högstadium och gymnasium

Hela Finland UF-Program

050 355 9975

[email protected]

Noora Bergroth

Programansvarig, yrkesutbildning

Hela Finland UF-Program

050 322 1445

[email protected]

Hela Finland

Mari Laakso-Suutari

Projektkoordinator

Hela Finland UF-Program

040 749 8552

[email protected]