Utbildningar för lärare

Vi ordnar avgiftsfria webbutbildningar för lärare. Utbildningarna gör det lättare att ta våra lärprogram i användning. Med Ung Företagsamhet rf:s program är det inspirerande och effektivt att lära sig entreprenörskap, ekonomikunskaper och arbetslivsfärdigheter!

Vi kommer också gärna till skolan för att hålla en utbildning för lärare. Fråga mer om våra närutbildningar av kontaktpersonen i din region.

Bekanta dig med utbildningarna

Grad av programmet

Introduktion för småbarnspedagogiken och förskola, 17.1 2023 kl. 12.15-13.15

SmåbarnspedagogikenFörskolan 17.01.2023

Under introduktionen presenteras läromaterialet Våra familjer på ett konkret sätt, med målet att deltagarna ska kunna använda materialet i egen verksamhet. Materialet lämpar sig för företagsamhets- och ekonomifostran inom småbarnspedagogiken och förskolan.     Utbildningen ordnas i samarbete med KOHUR (Kompetensutveckling inom huvudstadsregionens svenskspråkiga utbildningsväsenden) och anmälan sker via KOHURs webbplats.

Anmälan

Introduktion för lågklasser, åk 1-6, 17.1 2023, kl. 15.00-16.15

Lågstadiet 17.01.2023

Under introduktionen presenteras läromaterialen Jag+du=vi och Vårt samhälle på ett praktiskt sätt, med målet att deltagarna ska kunna använda materialet i egen undervisning. Båda helheterna stöder mångsidig kompetens och kan användas för att genomföra mångvetenskapliga lärområden.  Utbildningen ordnas i samarbete med KOHUR (Kompetensutveckling inom huvudstadsregionens svenskspråkiga utbildningsväsenden) och anmälan sker via KOHURs webbplats. 

Anmälan

Introduktion till Miniföretagarna, åk 4-6, 18.1 2023, kl. 15.00-16.15

Lågstadiet 18.01.2023

Under introduktionen presenteras Miniföretagarna -materialet på ett praktiskt sätt, med målet att deltagarna ska kunna använda materialet i egen undervisning. Miniföretagarna stöder mångsidig kompetens och bygger på att eleverna startar och driver egna miniföretag.   Utbildningen ordnas i samarbete med KOHUR (Kompetensutveckling inom huvudstadsregionens svenskspråkiga utbildningsväsenden) och anmälan sker via KOHURs webbplats. 

Anmälan

Varför företagsamhetsfostran? 19.1 2023 kl. 14.00–15.30

19.01.2023

Inspirationstillfälle och kickoff för rektorer och representanter från förvaltningen. Anmäl dig här till 19.1 kl. 14-15.30 senast två dagar innan tillfället!

Anmälan

Introduktion för högklasser, åk 7-9, 31.1 2023, kl. 15.00-16.15

Högstadiet 31.01.2023

Under programintroduktionen presenteras läromaterialen Mitt jobb och Egen ekonomi för åk 7-9 på ett konkret sätt, med målet att deltagarna ska kunna använda materialet i egen undervisning. Mitt jobb -materialet fokuserar på arbetslivsfärdigheter, medan Egen ekonomi fokuserar på vardagsekonomi och hållbar utveckling. Båda helheterna stöder mångsidig kompetens och kan användas för att genomföra mångvetenskapliga lärområden.   Utbildningen ordnas i samarbete med KOHUR (Kompetensutveckling inom huvudstadsregionens svenskspråkiga utbildningsväsenden) och anmälan sker via KOHURs webbplats. 

Anmälan

Introduktion till Ett år som företagare, högklasser och andra stadiet, 2.2 2023, kl. 15.00-16.15

HögstadietYrkesutbildning på andra stadietGymnasiet 02.02.2023

Under introduktionen presenteras Ett år som företagare-programmet på ett konkret sätt, från förberedelser, teambildning och att starta UF-företag till försäljning, ekonomi och avslutande av UF-företaget.     Utbildningen ordnas i samarbete med KOHUR (Kompetensutveckling inom huvudstadsregionens svenskspråkiga utbildningsväsenden) och anmälan sker via KOHURs webbplats. 

Anmälan

Ett år som företagare-programutbildning, högklasser och andra stadiet, 7.3 2023, kl. 15.00-16.15

HögstadietYrkesutbildning på andra stadietGymnasiet 07.03.2023

Under programutbildningen presenteras Ett år som företagare-programmet ett konkret sätt, från förberedelser, teambildning och att starta UF-företag till försäljning, ekonomi och avslutande av UF-företaget. Vi går igenom olika praktiska frågor i anslutning till att driva UF-företag.    

Ett år som företagare-programutbildning, högklasser och andra stadiet, 25.4 2023, kl. 15.00-16.15

HögstadietYrkesutbildning på andra stadietGymnasiet 25.04.2023

Under programutbildningen presenteras Ett år som företagare-programmet ett konkret sätt, från förberedelser, teambildning och att starta UF-företag till försäljning, ekonomi och avslutande av UF-företaget. Vi går igenom olika praktiska frågor i anslutning till att driva UF-företag.    

Utbildningar för lärararbetsdagar

Företagsamhetsfostran är en del av den verksamhetskultur som förespråkas i läroplanerna. Övning ger färdighet – erbjud dina lärare en rolig och effektiv fortbildningsdag!

Ung Företagsamhets kostnadsfria fortbildningar för lärare bygger på att förena teori om företagsamhetsfostran med praktiska övningar i grupp. Fortbildningen är ett effektivt och trevligt utbildningstillfälle, där deltagarna får konkreta verktyg för den egna undervisningen.

Nuori Yrittäjyys ry:n henkilöstöä työssään

Kommande evenemang

Mari Rakkolainen

Pedagogisk ledare

Hela Finland UF-Program

040 732 6260

[email protected]

Antti Karkiainen

Programansvarig, lågstadieprogram

Hela Finland UF-Program

041 536 6353

[email protected]

Veera Hakaste

Programansvarig, högstadium och gymnasium

Hela Finland UF-Program

050 355 9975

[email protected]

Noora Bergroth

Programansvarig, yrkesutbildning

Hela Finland UF-Program

050 322 1445

[email protected]

Karolina Wägar
Karolina Wägar

Sakkunnig

Hela Finland UF-Program

+358 50 377 6678

[email protected]

Mari Laakso-Suutari

Projektkoordinator

Hela Finland UF-Program

040 749 8552

[email protected]