Utbildningar för lärare

Vi ordnar avgiftsfria webbutbildningar för lärare. Utbildningarna gör det lättare att ta våra lärprogram i användning. Med Ung Företagsamhet rf:s program är det inspirerande och effektivt att lära sig entreprenörskap, ekonomikunskaper och arbetslivsfärdigheter!

Vi kommer också gärna till skolan för att hålla en utbildning för lärare. Fråga mer om våra närutbildningar av kontaktpersonen i din region.

Lär känna utbildningarna

Grad av programmet

Lärarkafé: Marknadsföring och försäljning 11.10 2022 kl. 15.15–16.15

HögstadietYrkesutbildning på andra stadietGymnasietHögskolor 11.10.2022

Under Lärarkafét för handledare inom Ett år som företagare-programmet behandlar vi denna gång marknadsföring och försäljning i UF-företag. Vad ska man tänka på? Hur kan man marknadsföra och sälja? Vilka försäljningskanaler kan man använda sig av? Konkreta tips och diskussion. Lärarkafé är ett månatligen återkommande tillfälle för information, diskussion och nätverkande.

Introduktion för lärare i högklasser och andra stadiet (Tema: Ett år som företagare) 1.11 2022 kl. 15–16.15

HögstadietYrkesutbildning på andra stadietGymnasiet 01.11.2022

Under introduktionen presenteras Ett år som företagare-programmet på ett konkret sätt, från förberedelser, teambildning och att starta UF-företag till försäljning, ekonomi och avslutande av UF-företaget. Introduktionen ordnas i samarbete med KOHUR och anmälan sker via KOHURS webbsida. Anmäl dig här till 1.11 kl. 15-16.15 senast två dagar innan tillfället!

Bli medlem

Lärarkafé: Ekonomi och rapportering 8.11 2022 kl. 15.15–16.15

HögstadietYrkesutbildning på andra stadietGymnasietHögskolor 08.11.2022

Under Lärarkafét för handledare inom Ett år som företagare-programmet behandlar vi denna gång UF-företagens ekonomi och rapportering. Konkreta tips och diskussion! Lärarkafé är ett månatligen återkommande tillfälle för information, diskussion och nätverkande.

Varför företagsamhetsfostran? 19.1 2023 kl. 14–15.30

19.01.2023

Inspirationstillfälle och kickoff för rektorer och representanter från förvaltningen. Anmäl dig här till 19.1 kl. 14-15.30 senast två dagar innan tillfället!

Bli medlem