Läromaterial

Läromaterial

Programmets stadium

Programmets längd

Ung Företagsamhet programmet Jag + du = vi

 Jag + du = vi

Årskurser 1–3 i grundskolan 2–10 lektioner

Programmet Jag + du = vi för eleverna på en upptäcktsfärd till deras egna styrkor!

Ung Företagsamhet program Egen ekonomi

Egen ekonomi

Årskurser 7–9 i grundskolan 10–20 lektioner

Programmet utvecklar de ungas ekonomiska färdigheter och ger dem insikter om deras egen delaktighet och om betydelsen av ansvarsfulla val i samhället….

Gente UF:n messupiste Uskalla Yrittää -finaalissa 2022

Ett år som företagare – gymnasiet

Gymnasiet Över 20 lektioner eller 1 år

Programmet Ett år som företagare är ett verktyg som förenar teori och praktik vid undervisningen och lärandet av färdigheter, kunskaper och attityder …

Nuori Yrittäjyys oppimisohjelma Vuosi yrittäjänä korkeakoulu

Ett år som företagare – högskoleutbildning

Högskolor Över 20 lektioner eller 1 år

Programmet Ett år som företagare är ett verktyg som förenar teori och praktik vid undervisningen och lärandet av färdigheter, kunskaper och attityder …

Vuosi yrittäjänä -ohjelman osallistujia musiikkitunnilla

Ett år som företagare – högstadiet

Årskurser 7–9 i grundskolan Över 20 lektioner eller 1 år

Programmet Ett år som företagare är ett verktyg som förenar teori och praktik vid undervisningen och lärandet av färdigheter, kunskaper och attityder …

Ungdomarna i Poikien Soossit UF-företaget i mässmontern i Våga vara företagsam -finalen 2022

Ett år som företagare – yrkesutbildning i andra stadiet

Yrkesutbildning på andra stadiet Över 20 lektioner eller 1 år

Programmet Ett år som företagare är ett verktyg som förenar teori och praktik vid undervisningen och lärandet av färdigheter, kunskaper och attityder …

Innovationsläger – andra stadiet

Gymnasier och yrkesläroanstalter i andra stadiet 10–20 lektioner

Innovationslägret är en aktiverande helhet där unga lär sig av andra unga. På lägret får deltagarna öva sig i olika framtidsfärdigheter.

Innovationsläger – högstadiet

Årskurser 7–9 i grundskolan 10–20 lektioner

En aktiverande helhet där unga får lära sig entreprenörskap, kommunikation, växelverkan och teamarbete av andra unga.

Innovationsläger – lågstadiet

Årskurser 5–6 i grundskolan 2–10 lektioner

Sex timmars äventyr med kreativitet och företagsamhet.

Ung Företagsamhet program Koll på den egna ekonomin

Koll på ekonomin

Gymnasier och yrkesläroanstalter i andra stadiet 10–20 lektioner

Programmet utvecklar elevens förmåga att planera sin egen ekonomi och att bedöma ekonomiska risker.

Miniföretagarna skrattar på vintern

Miniföretagarna

Årskurser 4–6 i grundskolan 10-20 lektioner

Programmet Miniföretagarna erbjuder barnen ett äventyr i företagandets värld.

Ung Företagsamhet program Mitt jobb

Mitt jobb

Årskurser 7–9 i grundskolan 10–20 lektioner

Programmet utvecklar framtidens arbetslivsfärdigheter och uppmuntrar eleven att identifiera sina egna styrkor.

Ung Företagsamhet programmet Våra familjer

Våra familjer

Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och årskurs 1 i grundskolan. 2–10 lektioner

En helhet med fyra teman. Eleverna får bekanta sig med familjer av olika slag, olika arbeten och användningen av pengar.

Kvinna och pojke på datorn

Vårt samhälle

Årskurserna 4–6 i grundskolan 10–20 lektioner

Programmet uppmuntrar barnen att bekanta sig med hur näromgivningen fungerar och med olika yrken, beslutsfattandet och ekonomins kretslopp. De lär sig…