skip to Main Content

Programpresentationer och -fortbildningar

Ung Företagsamhet rf:s studieprogram är praktiska och lättillgängliga läromedel för undervisning i företagsamhet, ekonomi och arbetslivsfärdigheter.

Vi ordnar kontinuerligt kostnadsfria fortbildningar och informationstillfällen för undervisande personal – både skräddarsydda enligt behov, men även öppna fortbildningar på webben tillgängliga för alla intresserade pedagoger.

Tveka inte att ta kontakt om du vill att vi ordnar en fortbildning vid din skola! Hör av dig till [email protected].

Under hösten 2021 ordnas följande öppna tillfällen:

7.9 kl. 15–16 LÄRARKAFÉ för Ett år som företagare -handledare: GRUNDEN I SKICK!

Under läsårets första lärarkafé går vi igenom grundläggande, praktiska frågor kring grundandet av UF-företag såsom registeringar, försäkringar, öppning av bankkonto, skatteärenden.

Lärarkafé är ett månatligen återkommande tillfälle för information, diskussion och nätverkande.

Anmäl »

28.9 kl. 14–15 PROGRAMINTRODUKTION: Våra familjer, småbarnspedagogiken och förskolan

Under programintroduktionen presenteras Våra familjer, ett kostnadsfritt program i företagsamhets- och ekonomifostran för småbarnspedagogiken och förskolan. Målet är att ge en helhetsbild av programmet, dess teman och metoder, så att du som pedagog är redo att använda programmet i din grupp.

Anmäl »

30.9 kl. 15–16 PROGRAMINTRODUKTION: Mitt jobb och Egen ekonomi, åk 7–9

Under programintroduktionen presenteras de förnyade studieprogrammen Mitt jobb och Egen ekonomi för åk 7-9 på ett konkret sätt. Mitt jobb -programmet fokuserar på att i praktiken öva olika arbetslivsfärdigheter, medan Egen ekonomi fokuserar på vardagsekonomi och hållbar utveckling. Båda programmen stöder mångsidig kompetens och är utmärkta verktyg för att förverkliga ämnesöverskridande undervisning och mångvetenskapliga lärområden.

Anmäl »

5.10 kl. 15–16 LÄRARKAFÉ för Ett år som företagare -handledare: FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL UF-FÖRETAG

Under lärarkafét diskuterar vi olika sätt att jobba med affärsidéer, hur man skapar en trygg grupp där idéer kan blomstra och hur man sedan vidareutvecklar affärsidén till ett UF-företag.

Lärarkafé är ett månatligen återkommande tillfälle för information, diskussion och nätverkande.

Anmäl »

2.11 kl. 15–16 LÄRARKAFÉ för Ett år som företagare -handledare: FÖRSÄLJNING OCH RAPPORTERING

Försäljning och olika sätt att följa upp ekonomiska resultat är centrala för att driva ett UF-företag. Under detta lärarkafé behandlar vi dels hurdana försäljningskanaler ett UF-företag kan använda, dels UF-företagets bokföring och ekonomiska rapportering.

Lärarkafé är ett månatligen återkommande tillfälle för information, diskussion och nätverkande.

Anmäl »

7.12 kl. 15–16 LÄRARKAFÉ för Ett år som företagare -handledare: VÅGA VARA FÖRETAGSAM

Terminens sista lärarkafé fokuserar på vårens stora evenemang: Våga vara företagsam! Vi informerar om evenemanget och hur det förverkligas under våren 2022.

Lärarkafé är ett månatligen återkommande tillfälle för information, diskussion och nätverkande.

Anmäl »

Vi ordnar kontinuerligt fortbildningar runtom i Finland.

Ta kontakt med din egen regions sakkunniga/kontaktperson.

Back To Top