skip to Main Content

Programpresentationer och -fortbildningar

Ung Företagsamhet rf:s program är nyckel-i-hand-lösningar för undervisning i företagsamhet, ekonomi och arbetslivsfärdigheter. Vi ordnar kostnadsfria fortbildningar och informationstillfällen för undervisande personal. Under våren 2021 ordnas distansfortbildningar runtom i Finland.

Utbildningar / Ohjelmakoulutukset vår / kevät 2021

23.3. kl. 15–16, introduktion till arbetslivskompetens och entreprenörskap (K6) – förskola, åk 1–6

Under denna introduktion bekantar vi oss med hur UF:s studieprogram för förskola och årskurs 1-6 stöder undervisningen i arbetslivskompetens och entreprenörskap (K6) samt hur man med hjälp av UF:s program kan förverkliga ämnesöverskridande undervisning och mångvetenskapliga inlärningshelheter.

Anmäl till fortbildning »

24.3. kl. 15–16, introduktion till arbetslivskompetens och entreprenörskap (K6) – åk 7–9

Under denna introduktion bekantar vi oss med hur UF:s studieprogram för årskurs 7-9 stöder undervisningen i arbetslivskompetens och entreprenörskap (K6) samt hur man med hjälp av UF:s program kan förverkliga ämnesöverskridande undervisning och mångvetenskapliga inlärningshelheter.

Anmäl till fortbildning »

13.4. kl. 14.30–16, Ett år som företagare -programmet

Är du intresserad av att använda studieprogrammet Ett år som företagare i din undervisning? Funderar ni på hur man kommer igång? Välkommen på programskolning där temat är Ett år som företagare -programmet, dess mål och praktiska genomförande.

Anmäl till fortbildning »

28.4.2021 klo 8–9 ja 15–16, Vuosi yrittäjänä -ohjelma

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja kyselemään Vuosi yrittäjänä -ohjelman käyttöönotosta ja sisällöistä.

Ilmoittaudu koulutukseen »

Vi ordnar kontinuerligt fortbildningar runtom i Finland.

Ta kontakt med din egen regions sakkunniga/kontaktperson.

Back To Top