skip to Main Content

Programpresentationer och -fortbildningar

Ung Företagsamhet rf:s studieprogram är praktiska och lättillgängliga läromedel för undervisning i företagsamhet, ekonomi och arbetslivsfärdigheter.

Vi ordnar kontinuerligt kostnadsfria fortbildningar och informationstillfällen för undervisande personal – både skräddarsydda enligt behov, men även öppna fortbildningar på webben tillgängliga för alla intresserade pedagoger.

Tveka inte att ta kontakt om du vill att vi ordnar en fortbildning vid din skola! Hör av dig till [email protected].

Under hösten 2021 ordnas följande öppna tillfällen:

14.12. kl. 15–16 LÄRARKAFÉ: Våga vara företagsam (Ett år som företagare)

Terminens sista lärarkafé fokuserar på vårens stora evenemang: Våga vara företagsam. Vi informerar om evenemanget och hur det förverkligas under våren 2022.

Lärarkafé är ett månatligen återkommande tillfälle för information, diskussion och nätverkande.

Anmäl »

Under våren 2022 ordnas följande öppna tillfällen:

18.1. kl. 12–13 Programintroduktion: Våra familjer (småbarnspedagogiken och förskola)

Under programintroduktionen presenteras Våra familjer, ett kostnadsfritt program i företagsamhets- och ekonomifostran för småbarnspedagogiken och förskolan. Målet är att ge en helhetsbild av programmet, dess teman och metoder, så att du som pedagog är redo att använda programmet i din grupp.

Anmäl »

18.1. kl. 15–16 Introduktion till lågstadieprogrammen: Jag + du = vi och Vårt samhälle (åk 1–6)

Under denna introduktion bekantar vi oss med hur UF:s studieprogram för årskurs 1-6 stärker mångsidig kompetens och speciellt entreprenörskap och arbetslivskompetens (K6). Programmen kan användas som en del av olika läroämnen eller inom mångvetenskapliga lärområden. Du får praktiska tips för ibruktagning och användning av programmen.

Anmäl »

19.1. kl. 15–16 Programintroduktion: Mitt jobb och Egen ekonomi (åk 7–9)

Under programintroduktionen presenteras studieprogrammen Mitt jobb och Egen ekonomi (åk 7-9) på ett konkret sätt. Mitt jobb -programmet fokuserar på att i praktiken öva olika arbetslivsfärdigheter, medan Egen ekonomi fokuserar på vardagsekonomi och hållbar utveckling. Båda programmen stöder mångsidig kompetens och är utmärkta verktyg för att förverkliga ämnesöverskridande undervisning och mångvetenskapliga lärområden.

Anmäl »

1.2. kl. 15–16 Programintroduktion: Miniföretagarna (åk 4–6)

Under programintroduktionen presenteras Miniföretagarna, ett program som stärker mångsidig kompetens, stöder ämnesöverskridande undervisning och delaktighet. I programmet grundar och driver eleverna sina egna miniföretag.

Målet med programintroduktionen är att ge en helhetsbild av programmet så att du som pedagog är redo att använda programmet i din grupp.

Anmäl »

2.2. kl. 15–16 Introduktion till ekonomikunskap och företagsamhet (andra stadiet)

Under denna introduktion bekantar vi oss med UF:s studieprogram för andra stadiet samt hur man med hjälp av UF:s program kan förverkliga ämnesövergripande studiehelheter.

Anmäl »

8.2. kl. 15–16 Programskolning: Ett år som företagare (åk 7–9 och andra stadiet)

Är du intresserad av att använda studieprogrammet Ett år som företagare i din undervisning? Funderar ni på hur man kommer igång? Välkommen på programskolning där temat är Ett år som företagare -programmet, dess mål och praktiska genomförande.

Anmäl »

Vi ordnar kontinuerligt fortbildningar runtom i Finland.

Ta kontakt med din egen regions sakkunniga/kontaktperson.

Back To Top