skip to Main Content

Välkommen att inspireras!

Ung Företagsamhet (UF) erbjuder pedagogiska lärmiljöer från förskola ända till högskola. Stigen för företagsamhetsfostran åskådliggör de enskilda studieprogrammen och läromedlen för olika stadier, som kan användas i undervisning i företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap. Tillsammans bildar lärmiljöerna en långsiktig pedagogisk helhet för hur företagsamhetsfostran kan förverkligas i olika åldrar och inom olika utbildningsstadier, men de kan också användas enskilt var för sig.

Målet är att engagera barn och unga, göra dem delaktiga i att öva företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomi i praktiken, på det sätt som bäst passar deras ålder.

Lärmiljöerna grundar sig således på fenomenbaserat lärande, på delaktighet och på att lära genom att göra.

UF-programmen och -läromedlen stöder målen i läroplanerna på olika stadier.

Ung Företagsamhet rf erbjuder lärare

 • kvalitativa, kostnadsfria läromedel (tryckta och digitala) för alla stadier | Bekanta dig med våra program
 • regionalt stöd och utbildning i att förverkliga programmen
 • nya nätverk inom utbildning, arbetsliv och näringslivet

Studieprogrammen och både tryckta och digitala läromedel är kostnadsfria.

UF-program

Vi ordnar kostnadsfria programutbildningar.

Vi stöder lärare att ta i bruk och använda studieprogrammen. Tveka inte att kontakta ditt närmaste regionkontor eller ta kontakt med det nationella kontoret för mer information om programutbildningar.

Fyra steg för att inleda UF-program

1. Programutbildning

  • Delta i vår programutbildning där du får praktiska tips om hur du kan använda UF:s studieprogram.
   • Bekanta dig med UF:s utbildningskalender och anmäl dig till ett skolningstillfälle!
   • kontakta ditt närmaste regionkontor. Tillsammans kan vi ordna ett programutbildningstillfälle.
Fortbildningskalender »

 

2. Materialbeställning

 • Beställ materialet som du vill använda i din undervisning i vår materialbank.

3. Samarbeta med representanter från arbetslivet!

 • Kontakta ditt regionkontor för att diskutera möjligheterna i din kommun.

4. Prestation

 • Du kommer väl ihåg att meddela oss när du har genomfört programmet i din skola!
 • Finansieringen av vår verksamhet är delvis beroende av i vilken utsträckning våra program och läromedel används – vi behöver heltäckande statistik för att säkra vår finansiering!
 • Anteckna din prestation på programsidorna här.

Välkommen med!

Back To Top