skip to Main Content
[bscolumns class=”two_third”]UF Stigen för företagsamhetsfostran erbjuder arbetsredskap för undervisning av arbetslivsfärdigheter, entreprenörskap och ekonomisk administration. Programmen stöder fenomenbaserad inlärning som baserar sig på den studerandes egen aktiva verksamhet. Programmen uppmuntrar till att tillämpa inhämtade färdigheter i skolan och på fritiden.

UF-program stöder målen i läroplanen på olika stadier.

Ung Företagsamhet rf erbjuder lärare

Programmen är avgiftsfria.
(undantaget programmen UF Ett år som företagare och UF Start Up som innehåller en registreringsavgift)[/bscolumns] [bscolumns class=”one_third_last_clear”]

Vi ordnar gratis programutbildningar.

Du hittar utbildningskalendern här!

Du kan delta i utbildningarna på finska eller kontakta UF om du vill ha dem på svenska.

[/bscolumns][bscolumns class=”clear”][/bscolumns]

Fyra steg för att inleda UF-program

[bscolumns class=”one_fourth”]

1. Programutbildning

 • Delta i vår programskolning där du får praktiska tips om hur du kan använda UF:s studieprogram.
  • Bekanta dig med UF:s utbildningskalendar och anmäl dig till ett skolningstillfälle!
  • Du kan även kontakta din regionala YES-aktör och ordna ett programskolningstillfälle.

[/bscolumns][bscolumns class=”one_fourth”]

2. Materialbeställning

 • Beställ materialet som du vill använda i din undervisning på vår materialbeställningssidor.
 • Programmet UF Ett år som företagare har en egen hemsida. På hemsidan kan du fördjupa dig i programmet och göra en  materialbeställning.
 • Materialet för programmet UF Start Up är endast tillgängligt elektroniskt. Materialet kan du hitta på hemsidan nystartup.fi.

[/bscolumns]

[bscolumns class=”one_fourth”]

3. Samarbeta med representanter från arbetslivet!

 • Kontakta din regionala YES-aktör för att diskutera möjligheterna i din kommun.
 • En frivillig representant från arbetslivet kan bidra på många olika sätt och fungera som ett värdefullt stöd vid planering av undervisning, Läs mer om UF Frivilliga här.

[/bscolumns]

[bscolumns class=”one_fourth_last”]

4. Prestation

 • Du kommer väl ihåg att meddela oss när du har genomfört programmet i din skola!
 • Vi får finansiering delvis utgående från genomförda program, så vår fortsatta verksamhet möjliggörs av en heltäckande statistik.
 • Anteckna din prestation på program sidor här.

[/bscolumns][bscolumns class=”clear”][/bscolumns]

Välkommen med!

Back To Top