Aktiverande program för entreprenörskapsfostran i olika utbildningsstadier

Vi erbjuder färdiga, avgiftsfria läromaterial för alla program

Läs om programmen

Stöd för genomförandet av programmen

Läs mer om de avgiftsfria utbildningarna för lärare
Titta på utbildningskalendern

Skapa intresse i din skola

Bjud in en av våra unga ambassadörer på besök
Boka en UF-ambassadör

Läs mer om entreprenörskapsfostran

Entreprenörskapsfostran – vad är det, och varför?
Läs mer om entreprenörskapsfostran

Bilda nätverk

Bilda nätverk inom utbildningen och i arbetslivet
Gå till gruppen

Välkommen att bli inspirerad!

Vi har planerat en stig för entreprenörskapsfostran som erbjuder läraren verktyg för undervisning i entreprenörskap, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskaper. Programmen stödjer mångfald och lärande genom att göra. Programmen uppmuntrar barn och unga att använda sina nya kunskaper och färdigheter i skolan och på fritiden.

Våra program stödjer målen för mångsidig kompetens i läroplanerna i olika utbildningsstadier.

Färdiga avgiftsfria läromaterial för alla program

UF:s stig för entreprenörskapsfostran

Ung Företagsamhet rf erbjuder program som stödjer lärandet av entreprenörskap, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskaper från småbarnspedagogiken till högskolorna. Programmen har utarbetats i enlighet med läroplanernas mål.

Vi erbjuder kunskaper, kunnande och resurser i vardagen

Avgiftsfria material

Våra program ska vara tillgängliga för alla på lika villkor. Därför är de alltid avgiftsfria för läroanstalterna.

Framtidsfärdigheter för arbetslivet

Våra program erbjuder unga framtidens arbetslivsfärdigheter, till exempel i teamarbete, problemlösning och informationssökning.

Färdiga helheter

När du beställer ett program, får du färdiga material som stämmer överens med läroplanen och stöd för genomförandet.

Aktiverande program för alla barn och unga

Flera tiotusentals barn och unga använder våra program varje år. Det är också lätt att differentiera övningarna efter kunskapsnivån. De praktiska övningarna och det aktiverande lärandet lämpar sig för alla barn och unga!

Pedagogiken i kärnan

Vi utvecklar våra program hela tiden i samarbete med våra egna experter på pedagogik och med lärare och UF-företagare.

ML-veckan

Våra program Egen ekonomi och Mitt jobb lämpar sig utmärkt som aktiviteter för temaveckan för projektlärande i ett mångvetenskapligt lärområde (ML).

Stöd för det multiprofessionella samarbetet

Våra program stödjer det multiprofessionellt samarbetet inom småbarnspedagogiken.

I samarbete

Vi samarbetar med andra aktörer i branschen.

Utbildningar för lärararbetsdagar (VESO)

De avgiftsfria utbildningarna för lärararbetsdagar erbjuder lärarna konkreta verktyg som de kan använda i sitt eget arbete. På utbildningarna får deltagarna jobba i team och öva sig i framtidsfärdigheter, till exempel i gruppbildning, problemlösning och resiliens.

Delta i fortbildning

Vi ordnar avgiftsfria fortbildningar för lärare. Fortbildningarna gör det lättare att bekanta sig med vårt material och våra program.

Vuosi yrittäjänä -ohjelman opiskelijat musiikkitunnilla