skip to Main Content

Ung Företagsamhet (UF) erbjuder pedagogiska lärmiljöer från förskola ända till högskola. Stigen för företagsamhetsfostran åskådliggör de enskilda studieprogrammen och läromedlen för olika stadier, som kan användas i undervisning i företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap. Tillsammans bildar lärmiljöerna en långsiktig pedagogisk helhet för hur företagsamhetsfostran kan förverkligas i olika åldrar och inom olika utbildningsstadier, men de kan också användas enskilt var för sig.

Målet är att engagera barn och unga, göra dem delaktiga i att öva företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomi i praktiken, på det sätt som bäst passar deras ålder.

Lärmiljöerna grundar sig således på fenomenbaserat lärande, på delaktighet och på att lära genom att göra.

UF-programmen och -läromedlen stöder målen i läroplanerna på olika stadier.

Ung Företagsamhet rf erbjuder lärare

 • kvalitativa, kostnadsfria läromedel (tryckta och digitala) för alla stadier | Bekanta dig med våra program
 • regionalt stöd och utbildning i att förverkliga programmen
 • nya nätverk inom utbildning, arbetsliv och näringslivet

Studieprogrammen och både tryckta och digitala läromedel är kostnadsfria.

Vi ordnar kostnadsfria programutbildningar.

Vi stöder lärare att ta i bruk och använda studieprogrammen. Tveka inte att kontakta ditt närmaste regionkontor eller ta kontakt med det nationella kontoret för mer information om programutbildningar.

Fyra steg för att inleda UF-program

1. Programutbildning

 • Delta i vår programutbildning där du får praktiska tips om hur du kan använda UF:s studieprogram.
  • Bekanta dig med UF:s utbildningskalender och anmäl dig till ett skolningstillfälle!
  • kontakta ditt närmaste regionkontor. Tillsammans kan vi ordna ett programutbildningstillfälle.

2. Materialbeställning

 • Beställ materialet som du vill använda i din undervisning i vår materialbank.

3. Samarbeta med representanter från arbetslivet!

 • Kontakta ditt regionkontor för att diskutera möjligheterna i din kommun.

4. Prestation

 • Du kommer väl ihåg att meddela oss när du har genomfört programmet i din skola!
 • Finansieringen av vår verksamhet är delvis beroende av i vilken utsträckning våra program och läromedel används – vi behöver heltäckande statistik för att säkra vår finansiering!
 • Anteckna din prestation på programsidorna här.

Välkommen med!

Back To Top