skip to Main Content

Kom med

Förutom värdefulla resurser och ekonomiskt tillskott skapar företagen ett värde i samhället. Företagsamhet leder till nya företag, arbetsplatser och innovationer som gör en bättre morgondag möjlig för oss alla. En god verksamhetsmiljö och aktiva aktörer är förutsättningar för Finlands framgång och tillväxt.

I det framtida arbetslivet behöver de unga mångsidiga färdigheter inom entreprenörskap, arbetsliv och ekonomi. Alla dessa ingår i UF:s program. Vår målsättning är att lyfta användningsgraden för våra program i skolorna till 80 procent under de kommande fem åren.

Vi har under flera år fått stöd i vårt arbete från engagerade samarbetspartners inom företag, stiftelser och den offentliga sektorn. Vi önskar alla nya partners välkomna att göra framtiden möjlig tillsammans med oss.

Vill du komma med och stöda de ungas företagsamhets- och arbetslivsfärdigheter? Ta kontakt så diskuterar vi vilket som är det bästa alternativet för din organisation att delta.

Virpi Utriainen
verksamhetsledare
040 701 3038
[email protected]

Back To Top