skip to Main Content

Beställ kostnadsfria program till lågstadiet, förskolan och småbarnspedagogiken och delta i utlottningen av ett 1000 euros idrottsredskapspaket!

Ung Företagsamhet (UF) lottar ut ett idrottsredskapspaket värt 1000 euro utifrån dem som mellan 13.-29.5.2022 beställt något av programmen för lågstadiet, förskolan och småbarnspedagogiken. Föreningen erbjuder kostnadsfria, läroplansbaserade funktionella studieprogram för olika skolstadier som stödjer målen för läroämnena samt den mångsidiga kompetensen. För lågstadiet, förskolan och småbarnspedagogiken erbjuds totalt fem olika studieprograms helheter: 

Lågstadiets, förskolans eller småbarnspedagogikens lärare, beställ kostnadsfria studieprogram till din grupp senast den 29.5 med koden ”Liikuntaväline2022” så deltar du i utlottningen av idrottsredskapen!

Kampanjens regler: 

  1. Skolan, förskolan eller enheten för småbarnspedagogik deltar i utlottningen genom att prenumerera på något av de följande kostnadsfria studieprogrammen: Våra familjer, Jag + Du = Vi, Vårt samhälle, Miniföretagarna eller Innovationsläger – lågstadiet. 
  2. Du deltar i utlottningen genom att prenumerera på något av de ovan nämnda studieprogrammen mellan 13.5-29.5.2022 och skriva kampanjkoden ”Liikuntaväline2022” i beställningsformulärets kampanjkodfält. Beställningen kräver registrering på hemsidan nyohjelmat.fi. 
  3. Beställningens storlek måste vara minst 10 st. elevmaterial / program för att delta i utlottningen. 
  4. Endast en beställning per skola eller enhet kommer att beaktas i utlottningen. Man kan inte förbättra sina chanser att vinna genom att beställa flera program. 
  5. Vinsten i lotteriet är idrottsredskap till värdet på 1000 euro för en skola, förskola eller enhet för småbarnspedagogik. Priset kan inte omvandlas till kontanter. 
  6. Det beställda läromaterialet levereras till vinnaren enligt önskemål tidigast i början av augusti. 
  7. Tävlingens vinnare dras den 30.5 och kontaktpersonen för den vinnande enheten kontaktas personligen. Lotteriet genomförs av lotteriarrangören. 

Ifall du har frågor angående lotteriet, ta kontakt: 

Ung Företagsamhet rf
info@nuoriyrittajyys.fi
044 7287 837 (vardagar kl. 8–16)

Back To Top