skip to Main Content

Alla som deltagit i UF:s program är välkomna med i JALUMNYs verksamhet och som medlem i föreningen.

JALUMNY dvs. JA Alumni Finland ry är en självständig alumniförening som upprätthålls av aktiva unga. Föreningen eftersträvar inte ekonomisk vinst med sin verksamhet.

Nätverkande med andra företagsamma unga och representanter för företagsvärlden är starkt närvarande i föreningens verksamhet.

Du får också kontakt med andra UF-alumner via föreningens Facebook

 

JALUMNY

Back To Top