skip to Main Content

UF är en del av det internationella Junior Achievement nätverketJA Triangle map

JA är världens är världens mest omfattande organisation som erbjuder unga företagsamhets- och konsumentfostran. Nätverket når ut till över tio miljoner elever i 121 länder per år. Nätverket JA Europe når årligen över tre miljoner elever i 39 länder.

I Finland har Ung Företagsamhet varit verksamt sedan 1995.

JA Worldwide
JA Europe

Ung Företagsamhet r.f. är modellorganisation i sitt nätverk

Takorgansiationen för UF, JA Europe, delar varje år ut utmärkelsen Model Organisation Award. Utmärkelsen ger erkänsla för en verksamhet som håller hög kvalitet, är riktad till olika åldersgrupper samt inverkar positivt på det europeiska nätverkets framgång. Priset har tilldelats Ung Företagsamhet r.f. nu två år i rad.

ModelOrganisation_web

Back To Top