skip to Main Content

Ung Företagsamhet rf

Ung Företagsamhet rf (UF) är en ideell förening och en topporganisation inom företagsamhetsfostran i Finland. Vi erbjuder program som främjar barns och ungas företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskaper. Programmen genomförs i skolor som en del av undervisningen. Våra kostnadsfria program når 35 % av Finlands skolor och läroanstalter.

Vårt ambitiösa mål är att våra långsiktiga program ska finnas i alla skolor år 2025. Detta vill vi uppnå med hjälp av en hållbarare finansieringsgrund, mer omfattande företags- och arbetslivsnätverk samt samarbete med kommuner, lärare och skolor.

Vårt arbete främjas av ett allt starkare regionalt nätverk som vi började bygga upp 2019. Ung Företagsamhet rf har 10 regionala kontor som stöder lärarnas arbete i olika delar av Finland. Den regionala verksamhetens syfte är att ta redskapen för företagsamhetsfostran ännu närmare lärarna och därigenom svara på den ökande efterfrågan, regionernas olika behov och de svårare förhållandena inom ekonomi och sysselsättning. Ung Företagsamhet vill försäkra sig om att barn och ungdomar i hela landet får de färdigheter de behöver för framtiden.

Vår verksamhet är den del av Junior Achievement-nätverket som finns i 115 länder och som bidrar med internationell kunskap och hundra års erfarenhet till stöd för verksamheten.

Mångsidiga program för företagsamhetsfostran på olika skolstadier

Ung Företagsamhet rf (UF) erbjuder inspirerande och praktiska program till stöd för undervisning i arbetslivsfärdigheter, ekonomikunskap och företagsamhet från förskolan till högre utbildningsstadiet. Alla program grundar sig på fenomenbaserat och praktiskt lärande och uppmuntrar till att dra nytta av inlärda färdigheter både i skolan och på fritiden.

UF står för läromaterialet till programmen som stöder målen i läroplanerna på alla skolstadier. Lärarna kan också få hjälp med att använda materialet och genomföra programmet.

Årligen ordnas hundratals programutbildningar där lärarna kan nätverka med kolleger som också främjar företagsamhetsfostran. Alla program, material och lärarutbildningar är kostnadsfria.

Ung Företagsamhet rf uppmuntrar skolorna att öppna dörrarna till det omgivande samhället. UF-programmen innehåller element som ska främja samarbetet mellan skolor och företag, till exempel företagsbesök och möjlighet för frivilliga företagsrepresentanter att vara med som föreläsare, domare eller sparrare.

NY UF Stigen för företagsamhetsfostran

Studieprogram för alla stadier, från förskola till högskola.

Ung Företagsamhet hör till det internationella Junior Achievement-nätverket

Junior Achievement är den största organisationen i världen som erbjuder företagsamhets- och konsumentfostran för unga. Nätverket når årligen över tio miljoner elever i 115 länder. JA Europe-nätverket som verkar i Europa når årligen över tre miljoner elever i 40 länder.

Ung Företagsamhet rf:s takorganisation JA Europe delar årligen ut priset Model Organisation Award för högklassig verksamhet riktad till olika åldersgrupper samt främjande av JA Europe-nätverket. Ung Företagsamhet rf har fått priset flera gånger, senast år 2020.

Ta reda på mer om det internationella JA Worldwide-nätverket och JA Europe-nätverket.

Föreningens styrelse

UF:s styrelse består av kända påverkare inom arbets- och affärslivet. År 2021 består styrelsen av följande personer:

  • Christina Dahlblom (ordf.)
  • Mika Aho, Yksityisyrittäjäin säätiö
  • Laura Juvonen, Teknologiateollisuus
  • Jussi Karhunen, Finans Finland
  • Mari Kokko, Företagarna i Finland rf
  • Teemu Kokko, Haaga-Helia
  • Camilla Laitinen, SEB
  • Jyri Lindén, Nordic Business Forum
  • Aki Puustinen, Muuramen lukio
  • Sirkku Soini, Me-säätiö

UF-alumner

Alla som deltagit i UF:s program är välkomna med i UF:s alumnverksamhet. UF-alumnerna, eller JA Alumni Finland rf, är en självständig ideell alumnförening för aktiva unga. Genom föreningens verksamhet kan de unga nätverka med andra företagsamma ungdomar och representanter för företagsvärlden.

Du når UF-alumnerna via föreningens webbplats eller Facebook-sidor.

Back To Top