skip to Main Content

Företagen har den viktigaste rollen i samhället. Förutom att de bidrar med värdefulla resurser och ekonomiskt värde skapar företagen mervärde i det omgivande samhället. Företagsamhet ger upphov till nya företag, arbetsplatser och innovationer. Dessa utgör i sin tur en grund för ekonomisk tillväxt. En förutsättning för tillväxt är kompetens, som ger upphov till välbefinnande. Finlands framgång och tillväxt förutsätter en bra verksamhetsmiljö och aktiva aktörer. Vi behöver bra samarbetspartner för att vi tillsammans ska kunna bygga framgång under kommande decennier. Vi gör det här för barnen och ungdomarna och vi vill ha dig med.

Bli vår samarbetspartner och fråga mer!

Virpi Utriainen
verksamhetsledare
040 701 3038
[email protected]

Huvudsamarbetspartners
Fennia

www.fennia.fi

Elo

www.elo.fi

Danske Bank

www.danskebank.fi

Taaleri

www.taaleri.com

SEB

www.seb.fi

Roschier

www.roschier.com

OP
www.op.fi
Yksityisyrittäjäin säätiö

www.yksityisyrittajainsaatio.fi

Kommunfinans

www.kuntarahoitus.fi

Samarbetspartners
Handelsbanken
handelsbanken.fi
HP
www.hp.fi
ManpowerGroup

www.manpowergroup.fi

Euroclear

www.euroclear.com

Citi

citigroup.com

Grant Thornton

www.grantthornton.fi

Teknos

www.teknos.com/fi-FI

Finanssiala

www.finanssiala.fi

Pakuovelle.com

www.pakuovelle.com

Moomin Characters Oy Ltd
moomin.com/sv
Stiftelser
Wihurin rahasto

wihurinrahasto.fi

Liikesivistysrahasto

www.lsr.fi

Riitta ja Jorma J Takasen säätiö

www.rjtsaatio.fi

Jane och Aatos Erkko Stiftelse
www.jaes.fi
Svenska kulturfonden

www.kulturfonden.fi

Stiftelsen Tre Smeder

tresmeder.fi

Evald ja Hilda Nissi Stiftelse

www.nissinsaatio.fi

Svenska folkskolans vänner rf
sfv.fi
Lisi Wahls stiftelse
lisiwahlsstiftelse.fi
OLVI-säätiö

olvisaatio.fi

Nätverkspartners
Uusyrityskeskus

www.uusyrityskeskus.fi

Företagarna i Finland

https://www.yrittajat.fi

Institutionella samarbetspartners
Suomen eduskunta
Riksdagen
eduskunta.fi/SV/
Undervisnings- och kulturministeriet

www.minedu.fi

Arbets- och näringsministeriet

www.tem.fi

Back To Top