skip to Main Content

Företagen har den viktigaste rollen i samhället. Förutom att de bidrar med värdefulla resurser och ekonomiskt värde skapar företagen mervärde i det omgivande samhället. Företagsamhet ger upphov till nya företag, arbetsplatser och innovationer. Dessa utgör i sin tur en grund för ekonomisk tillväxt. En förutsättning för tillväxt är kompetens, som ger upphov till välbefinnande. Finlands framgång och tillväxt förutsätter en bra verksamhetsmiljö och aktiva aktörer. Vi behöver bra samarbetspartner för att vi tillsammans ska kunna bygga framgång under kommande decennier. Vi gör det här för barnen och ungdomarna och vi vill ha dig med.

Bli vår samarbetspartner och fråga mer!

Virpi Utriainen
verksamhetsledare
040 701 3038
[email protected]

Huvudsamarbetspartners
Samarbetspartners
Stiftelser
Wihurin rahasto

wihurinrahasto.fi

Liikesivistysrahasto

www.lsr.fi

Riitta ja Jorma J Takasen säätiö

www.rjtsaatio.fi

Jane och Aatos Erkko Stiftelse
www.jaes.fi
Svenska kulturfonden

www.kulturfonden.fi

Stiftelsen Tre Smeder

tresmeder.fi

Evald ja Hilda Nissi Stiftelse

www.nissinsaatio.fi

Nätverkspartner
Uusyrityskeskus

www.uusyrityskeskus.fi

YES

www.yesverkosto.fi/

Företagarna i Finland

https://www.yrittajat.fi

Institutionella samarbetspartner
Undervisnings- och kulturministeriet

www.minedu.fi

Arbets- och näringsministeriet

www.tem.fi

Back To Top