skip to Main Content
[bscolumns class=”two_third”]Vem jobbar hos er på 2020-talet?

De som i en nära framtid finns i arbetslivet och i företagen finns nu i skolan. Ung Företagsamhet rf erbjuder en chans till samarbete med att utveckla fostran till företagsamhets- och konsumentfostran samt ekonomiläskunnighet.

Det ligger i hela samhällets gemensamma intresse att stöda unga i olika skeden av deras liv.  De ungas kontroll över ekonomin, innovativitet och företagsamhet är saker som självklart hänger ihop med ansvarsfull verksamhet både i privat- och i arbetslivet.

En arbetstagare som är aktiv, initiativrik och tar ansvar för självständigt arbete utgör en grundpelare för att företagets ska nå framgångar samt mål och resultat.

Vi når ut till nästan 40 000 barn och unga varje år

UF når årligen 38 000 unga (2016-2017) och vi tror att tillväxten ökar kraftigt också framöver. Det här skvallrar om behovet av vår verksamhet liksom också en chans att nå framtidens aktörer.

Kom med i verksamheten!

UF-verksamheten är en fantastisk möjlighet för företag att förverkliga sitt samhällsansvar – här placerar man i framtiden! Genom att delta i vår verksamhet kan du dela med dig av ditt kunnande och vara med och påverka framtiden.

Du kan delta i vår verksamhet genom att bli UF Volontär eller genom att bli vår samarbetspartner.

vapis_palloDela med dig av ditt kunnande till ungdomar – Bli UF-volontär!

Vill du delta i verksamhet riktad till unga och föra in en arbetslivsaspekt i programmet? Berätta din egen berättelse, ge råd, utvärdera resultat! Bekanta dig med framtida arbetstagare och företagare!

Läs mera om volontärens möjligheter.

[/bscolumns] [bscolumns class=”one_third_last_clear”][/bscolumns] [bscolumns class=”clear”][/bscolumns]
Back To Top