Kom med i alumnverksamheten!

Du får nätverk och nya bekantskaper som är till glädje och nytta.

UF alumner i Uskalla Yrittää final 22

Nya vänner och bekanta runt om i världen

Som alumn vid Ung Företagsamhet rf har du möjlighet att fortsätta din färd tillsammans med människor som delar dina erfarenheter av entreprenörsstudier och UF-företagande. Du får också chans att bli medlem i den stora internationella gemenskapen för JA-alumner.

JA är en förkortning av orden Junior Achievement
Alumn = en ung person som gått vårt program Ett år som företagare

Enbart i Europa deltar flera hundra tusen unga i 40 olika länder i programmet Ett år som företagare varje år. Inget litet nätverk, alltså. Grip chansen och utnyttja den fullt ut!Alumner i olika länder har organiserat sig i föreningar som de unga driver själva. Föreningarnas takorganisation är JA Alumni Europe. Årets viktigaste internationella evenemang är JA Alumni Europe Conference, som ordnas turvis i olika länder. Även unga från Finland deltar i dessa konferenser.

Bild: I Våga vara företagsam-finalen valde UF-alumnerna vinnaren i kategorin för bästa försäljningsmonter i april 2022.

UF-alumnerna i Finland

JA Alumni Finland ry, alumnföreningen i Finland, är en självständig förening som de unga alumnerna driver själva. Genom föreningen får du möjlighet att delta i det internationella samarbetet inom JA.

Gå med i föreningen på dess egen webbplats. Webbplatsen är finskspråkig.

★ I föreningen lär du känna andra likasinnade unga – både live och på webbplattformen Gather.

★ Du får boosta din egen entreprenörsanda, lära dig styrelsearbete, sparra unga som är intresserade av entreprenörskap och skaffa erfarenhet av att ordna evenemang.

Följ @nyalumnit på Instagram och gå med i föreningen. Äventyret kallar!

UF-alumner 15-årsfoto
JA Alumni Finland ry firade sitt 15-årsjubileum i Elos lokaler i Esbo hösten 2021.
UF-alumner på vårens regionevenemang i Uleåborg 2022
Våren 2022 ordnade alumnerna After Work på BusinessAsema i Uleåborg. Temat var en framtid med entreprenörsanda.