“Vi har en stor potential i unga” – studerande och företagare lär av varandra genom mentorskap

7.10.2021 2021Ett år som företagare

Företagande lär man sig genom att göra, genom att prova och misslyckas, och prova igen. I Ung Företagsamhet rf:s (UF) studieprogram Ett år som företagare är tanken just den – att man är företagare på riktigt! För att ge studerande möjlighet att testa sina idéer och få feedback startade UF i Österbotten tillsammans med Vaasan Yrittäjät ett pilotprojekt, där merkonomstuderande jobbade tillsammans med en företagarmentor.

I Ett år som företagare -programmet grundar, utvecklar, driver och avvecklar studerande s.k. UF-företag under ett läsår, en termin eller t.om. under ett helt kalenderår. Detta sker under handledning av en lärare och inom ramen för studierna; UF i sin tur stöder läraren under processens gång.

För att ge studerande möjlighet att testa sina idéer och få feedback under hela UF-företagets livscykel startade UF i Österbotten tillsammans med Vaasan Yrittäjät ett pilotprojekt: Merkonomstuderande vid Vamia, som deltog i Ett år som företagare -programmet under läsåret 2020–2021, jobbade tillsammans med en företagarmentor under läsårets gång.

“Vår mentor var till stor hjälp”

Queco UF, som tillverkade miljövänligt diskmedel, var ett av de 12 UF-företagen vid Vamia som fick en egen företagarmentor. UF-företagarna Tiia Risku, Alisa Lehti, Olivia Nabb och Celina Rabb berättar om hur de tänkte då de erbjöds möjligheten att samarbeta med en företagare: “Vår första tanke var att så roligt att få jobba med en utomstående företagare!”

Deras mentor Miki Ekman, företagare inom restaurangbranschen, resonerade i liknande banor och säger sig gilla idén att hjälpa ungdomar framåt, att hela upplägget lät intressant.

“Det var lärorikt, intressant och roligt att få hålla kontakt med en företagare. Vår mentor var till stor hjälp och tack vare honom kunde vi utveckla affärsidén, produkten och företaget som helhet. Det var givande!”, sammanfattar Queco UF sina erfarenheter av att jobba med en företagarmentor.

Kontakt och gemensamma spelregler

Hur gör man i praktiken då man samarbetar? UF-företagen och företagsmentorerna paras ihop på förhand utgående från bransch och affärsidé. De gemensamma spelreglerna klargörs under ett introduktionstillfälle för samtliga UF-företag och deras företagarmentorer. Under introduktionstillfället träffar parterna varandra och man lägger grunden för ett gott samarbete.

UF-företagens roll är att vara aktiva och drivande i kontakten, medan mentorn stöder och sparrar. Det är viktigt att kontakten mellan UF-företaget och företagarmentorn är kontinuerlig.

Queco UF och Miki Ekman berättar att de dels haft fysiska träffar i skolan, men även träffats på distans via Teams. Därtill har de haft en egen Whatsapp-grupp där parterna kunnat hålla kontakt mellan möten och t.ex. ställa frågor till varandra. För mentorerna ordnas ett separat uppföljningsmöte och mentorskapet avslutas med ett gemensamt tillfälle för mentorer och UF-företagen vid slutet av vårterminen.

För Queco UF öppnade mentorskapet upp nya sätt att tänka och UF-företagarna fick en ny förståelse för företagande. Vad fick företagarmentorn Miki Ekman med sig av upplevelsen?

“Det gäller att ha ett öppet sinne och vara lyhörd, bägge parter kan lära av varandra. Det som jag kanske främst lärde mig var att vi har en stor potential i unga som borde ges en möjlighet att testa sina idéer och även lära sig om företagande i de lägre klasserna i skolorna.”

Läs mera:

Bekanta dig med Ung Företagsamhets studieprogram

Seuraavaksi
Job Shadow -dagen för samman ungdomar och ledare redan för sjunde gången