Våga vara företagsam festival 2022 inkluderar 10 evenemang i hela Finland

19.12.2021 2021Ett år som företagare

Våga vara företagsam-festivalturnén, som startar i februari, omfattar 10 orter runt om i Finland. Förra våren deltog över 1 000 unga i evenemanget med sina företag.

Våga vara företagsam-finalen är Finlands viktigaste företagsamhetsevenemang för unga och ordnas av Ung Företagsamhet rf (UF). Unga som studerar i Ung Företagsamhet rf:s program runtom i Finland kan delta i festivalen och de tävlingar som ordnas i samband med den.

Unga som deltar i de regionala festivalerna studerar som bäst i programmet Ett år som företagare. Studierna äger rum på de egna läroanstalterna på högstadier, gymnasier, yrkesläroanstalter och högskolor. I programmet Ett år som företagare har unga möjlighet att grunda ett UF-företag som fungerar med riktiga pengar och få värdefull praktisk erfarenhet av företagsamhet samt ekonomiska färdigheter.

På vårens företagsamhetsevenemang får eleverna presentera och marknadsföra sina UF-företags produkter och tjänster – samt även tävla på FM-nivå.

Se livesändningen från det regionala evenemanget

Turnén beaktar coronasituationen och dess restriktioner. Turnén som startar den 9 februari i Kotka ordnas under februari och mars i den virtuella miljön Howspace, där de unga UF-företagarna presenterar sina företag vid montrar.

Det virtuella evenemanget gör det möjligt att besöka evenemanget över landskapsgränserna, och besökarna kan heja på de unga framtidslöftena runtom i Finland med endast ett klick. Den virtuella miljön har även ett Opecafé, där det är möjligt att träffa lärare samt Ung Företagsamhets experter. Länken till de regionala virtuella evenemangen publiceras på webbplatsen www.uskallayrittaa.fi

Varje regionalevenemang strömmas även direkt på adressen www.uskallayrittaa.fi
I de regionala festivalernas sändningar hörs inspirerande tal om företagsamhet, intervjuer med unga som deltar i evenemanget och slutligen belönas regionens bästa UF-företag.

Om coronasituationen tillåter, ordnas finalen i april i Helsingfors.

De virtuella evenemangens program

hörs tips från mer erfarna företagare och unga intervjuas vid virtuella montrar. Ungdomarna som deltar i tävlingen presenterar även sina företag för jurymedlemmarna och besvarar juryns frågor via videoanslutning. Juryn utvärderar företagen utgående från gemensamma, på förhand fastställda kriterier.

Klockan 13.00 får alla besökare tillträde till den virtuella miljön och UF-företagens montrar.

Regionens bästa UF-företag belönas i direktsändning cirka kl. 14.45–15.00.

FM-final i april

Som en del av de regionala festivalerna kan de UF-företagare som vill delta i tävlingar, genom vilka landskapens bästa företag väljs ut för att tävla i Våga vara företagsam-finalen.

En jury bestående av lokala företagare och affärsmän utser de UF-företag som får gå vidare i tävlingen. Till finalen i april väljs sammanlagt 60 UF-företag från hela Finland. Finalen ordnas 27–28.4 i Helsingfors.

På FM-finalen väljs slutligen de två bästa UF-företagen att representera Finland sommaren 2022 på Europas största företagartävling för unga, GEN-E 2022, som ordnas i Tallinn.

Festivalerna är öppna för alla besökare och kostnadsfria. Alla är alltså varmt välkomna att komma till evenemangen för att heja på och bekanta sig med de ungas företag samt inspireras av framtidens företagare!

Se festivalernas tidtabell och orter

Bakgrundsfakta om programmet Ett år som företagare

Ung Företagsamhet rf har ordnat världens största företagsamhetsprogram för unga i Finland sedan slutet av 1990-talet. Unga som deltar i den ideella organisationens program grundar ett övningsföretag som fungerar med riktiga pengar som en del av sina studier för att lära sig företagsamhet i praktiken. Programmet ger unga en möjlighet att på ett konkret sätt öva på företagsamhet, ekonomiska färdigheter och arbetslivsfärdigheter under en termin eller ett läsår. Trots att övningsföretagen som grundats under företagssamhetsprogrammet inte fortsätter sin verksamhet, besluter sig flera unga årligen för att fortsätta företagsamheten på något sätt eller åtminstone för att sysselsätta sig själv under sommaren.

I Finland grundar unga årligen över tusen övningsföretag inom ramarna för programmet Ett år som företagare. En del av dessa tävlar i regionala semifinaler där de får träffa kunder, testa sina färdigheter, presentera sina produkter och tjänster samt nätverka med andra unga. Deltagande i programmet möjliggör deltagande i Våga vara företagsam-semifinalerna, som över 1 000 unga UF-företagare från hela Finland deltog i läsåret 2021.

Från semifinalerna väljs 60 företag vidare till finalen som ordnas i april. Finalen är Ett år som företagare-programmets FM-tävling, där man förutom Finlandsmästerskapet även tävlar om priser i olika kategorier, samt en plats i sommarens EM-tävling.

Seuraavaksi
Miniföretagarna-programmet inspirerar såväl lärare som elever på Lagstads skola i Esbo