Ett ny och bättre Ett år som företagare -program

12.8.2022 2022Ett år som företagare

Ett år som företagare är det största företagarprogrammet för ungdomar globalt. I Finland är det Ung Företagsamhet r.f. som arbetar med att förverkliga det populära programmet. Via det får ungdomar erfarenheter av företagande och av att omsätta ekonomiska färdigheter i praktiken. Det elektroniska materialet som ingår i Ett år som företagare har nu omarbetats och förnyats. Ungdomarnas lärstig inom företagsamhetsfostran stöds av olika uppgifter och videomaterial.

Ett år som företagare -programmet ger elever/studerande möjlighet att lära sig företagande, företagsamma färdigheter och attityder. I programmet övar elever/studerande företagande på ett praktiskt sätt genom att grunda UF-företag som motsvarar ett riktigt företag. Programmet har nu förnyats och det nya läsåret till ära har programmets nya webbplats för läromaterial och den nya applikationen publicerats. I samband med detta har också programmets läromaterial uppdaterats både med avseende på innehåll och visuellt. Bakgrunden till förnyelsen är förutom målgruppens behov också viljan att följa vår tid.   

”Ett program för att lära sig företagande måste hänga med i den snabba utvecklingen som sker inom näringslivet. Pedagogiskt sett har vi också strävat efter att bredda övningsuppgifterna och erbjuda material som är mångsidigare och som lämpar sig för undervisning i många olika elev- och studerandegrupper”, berättar Ett år som företagare -programmets programansvariga Noora Bergroth.  

En “nycklarna i handen”-lösning för att undervisa företagsamhet och arbetslivsfärdigheter  

Ett år som företagare-programmet innehåller också bekanta saker från den tidigare versionen: materialet består av moduler, som styr lärandet och som följer samma faser som riktig företagsverksamhet. För användaren syns programförnyelsen framförallt i webbplatsens layout och struktur.  

”Vi ville främst förbättra programmets användarvänlighet. En applikation som är separat från läromaterialet erbjuder läraren ett lättare sätt att ge uppgifter och följa elevens/studerandens framsteg”, sammanfattar projektets andra huvudansvariga Veera Hakaste, programansvarig för högklasser och gymnasier. 

Du kan bekanta dig med programmets material på den nya webbplatsen vuosiyrittajana.fi/sv.  

Blev du intresserad? Ta kontakt med någon av våra sakkunniga så berättar vi mer om programmet och ibruktagningen av det.

Fortbildningar för lärare

Vi erbjuder regelbundet utbildningar som underlättar ibruktagandet av programmen.

Vi önskar er en fin start på läsåret!

Programansvariga för Ett år som företagare Noora Bergroth och Veera Hakaste
Programansvariga för Ett år som företagare Noora Bergroth och Veera Hakaste

 

Seuraavaksi
Ung Företagsamhet rf lanserar ett nytt varumärke – fokus på unga med starka framtidsfärdigheter