Vad kommer du att tänka på av ordet företagare?

26.11.2021 2021Blogg

Virpi Utriainen

En av våra favoritfrågor till barn och unga är: ”Vad kommer du att tänka på av ordet företagare?”

  • Enföretagare hittar på en idé och börjar använda den.
  • Enföretagarejobbar och är uthållig.
  • Enföretagare är en som startar en butik.

Under förra läsåret hade företagandet motvind i många branscher, men det bromsade inte nämnvärt verksamheten för barnen och ungdomarna i Ung Företagsamhet-programmen. Pandemin fick de unga att tänka ut ännu uppfinningsrikare lösningar än förut; hur man kan nå kunder, sälja och marknadsföra på nätet samt hur man kommer överens om interna spelregler i företaget.

Trots de speciella förhållandena deltog över 4 000 studerande, de flesta av dem i åldern 14–24 år, i det ett år långa Ett år som företagare-programmet.

I deltagarresponsen uppgav 73 % av respondenterna att de insett hur viktig en företagsam attityd är. Så många som 14 % sa att de tänkte grunda ett eget företag efter programmet och 30 % upplevde att programmet gjorde deras yrkes- och karriärplaner klarare.

 Den här perioden har vi fått nya samarbetspartners som vill främja företagarfärdigheter, ekonomiska färdigheter och arbetslivsfärdigheter. 

Tillsammans med våra gamla och nya partners tog vi ett rejält kliv mot vårt ambitiösa mål att år 2025 erbjuda alla barn och unga i Finland en jämlik möjlighet att lära sig framtidsfärdigheter i Ung Företagsamhet rf:s populära program. 

”En företagsam attityd behövs i allt arbete”

Med företagsamhet kan vi lösa problem i Finland och i världen, vi kan skapa välfärd och arbete i hela Finland.

Alla behöver inte bli företagare, men initiativförmåga, självständighet, aktivitet och kreativitet är förmågor som behövs livet igenom.

En företagsam attityd behövs i allt arbete och det kan vara bra att förstå företagarens och arbetsgivarens perspektiv och utmaningar, även om man skulle arbeta hela sin karriär som anställd i den privata eller offentliga sektorn.

Enligt Sitras arbetsgrupp Kompetensens tid har Finland världens bästa förutsättningar för att lära tillsammans i nätverk, förnya kompetensen och främja innovationer.

I framtiden blir metafärdigheter som hjälper oss hantera förändringar allt viktigare. Där färdigheter som problemlösningsjälvstyrningläraktighetutveckling och styrning av den personliga kompetensen samt utvärdering av information.

Vi  UF vill tillsammans med vårt stora nätverk av experter inom företagsamhetsfostran stärka barns och ungas självtilltro. Vi vill stärka regionernas livskraft och dragningskraft genom att skapa forum där dagens arbetsliv och framtidens arbetskraft kan mötas.

Ett hjärtligt tack för förra perioden till alla partnersintressentgrupper och supertyperna i vårt team! 

Nu sträcker vi oss tillsammans mot vårt ambitiösa mål och för att  detbehöver vi ta i bruk alla tänkbara goda idéer. 

Texten är från Ung Företagsamhet rf:s arsberattelse 2020-21.

Virpi Utriainen är Ung Företagsamhet rf:s verksamhetsledare.

Seuraavaksi
Våga vara företagsam festival 2022 inkluderar 10 evenemang i hela Finland