Ung Företagsamhet rf lanserar ett nytt varumärke – fokus på unga med starka framtidsfärdigheter

16.8.2022 2022Blogg

Vi har jobbat med ett intressant projekt under de senaste månaderna. Vi är oerhört glada och stolta för att vi nu får berätta om vårt arbete och introducera vårt nya varumärke. Samtidigt med varumärket förnyas hela vår visuella framtoning och vår webbplats.

Författare: marknadsförings- och kommunikationschef Kaisa Huikuri

Det fanns en stark beställning på vår nya visuella image både i Finland och i vårt internationella nätverk. Vi är en del av nätverket Junior Achievement (förkortat ”JA”), som är en av världens största ideella organisationer som verkar för de ungas bästa. JA-logotypen uppdaterades förra gången 1986 och därför hade vår visuella framtoning redan nått retrogränsen – eller till och med gått över den.

Vår takorganisation i USA, JA Worldwide, inledde varumärkesreformen med att göra intervjuer i olika medlemsländer. I anslutning till det här diskuterades hur varumärket kan göras tilltalande för dagens unga och hur det är möjligt att designa en helhet som fungerar i alla över hundra länder som är medlemmar i JA. Det framgick att färger och ordförkortningar har olika betydelser i olika länder, men att framför allt logotypen kan utformas så att den blir en gemensam visuell symbol för nätverket.

Den nya logotypen står för nätverk och rörelse

Den nya blå logotypen förmedlar en bit av nätverkets långa historia, som började år 1911. JA:s logotyper har ofta haft trekantiga former och motiv som anknyter till flygande eller dynamik. Den nya logotypen uttrycker samtidigt både förändring och kontinuitet.

Teman som är viktiga för oss i dag är nätverksbaserat arbete och styrkan i samarbete. Logotypen återspeglar hur viktigt det är med samarbete för unga som siktar på arbetslivet, och det faktum att en del av de unga grundar företag och erbjuder också andra unga arbete i fortsättningen.

Nätverksbaserat arbete och gemensam utveckling finns i kärnan av verksamheten också hos oss här i Finland – vårt samarbete med personalen och det internationella nätverket, med styrelsen, alumnerna och partner, och det gemensamma utvecklandet som vi gör i skolorna tillsammans med lärare och kommunala beslutsfattare.

Det fanns många förväntningar på varumärkesreformen här i Finland. Det hade uppkommit många olika skikt i vår visuella framtoning under årens lopp. Olika lärprogram och evenemang hade utvecklat egna visuella linjer. Helheten med dess olika programnamn hade blivit splittrad, vilket minskade identifierbarheten av vårt varumärke och följdriktigheten och samstämmigheten i vår kommunikation.

Intressentgrupper gav återkoppling för utvecklandet av varumärket

Vi startade varumärkesprojektet i Finland genom att intervjua våra intressentgrupper, bland annat aktörer inom undervisningen och våra unga alumner. Vi frågade hur vår verksamhet känns och ser ut utifrån och vilka faktorer i den vi ska slå vakt om. Vi diskuterade vad vår verksamhet i grund och botten handlar om och vilka särdrag Ung Företagsamhet rf har.

Många intervjuade nämnde särskilt vårt inspirerande och praktiskt orienterade sätt att verka och vår expertis inom teman som anknyter till företagarskapsfostran och undervisning. Även om våra lärprogram har en början och ett slut, upplevde de svarande att Ung Företagsamhet förbereder de unga för livet. I stället för enskilda kurser handlar hela grejen egentligen om livslångt lärande och nytta för hela livet.

”Av dagens identitet gäller det att bevara den vidsträckta positiva andan ­– glädjen och det goda humöret, avspändheten och det uppmuntrande, empatiska, sporrande och hurtiga greppet.” – feedback från kundintervjun

Vi betecknades också som lätta att närma sig och som förnyare av lärandets kultur. På utvecklingssidan ska vi åtgärda den alltför stora mängden information, göra en del lärprogram klarare och tydligare, och utveckla kommunikationen med de unga.

Vi samlade tankar från styrelsen och från vår personal fick vi ungefär 300 kommentarer om våra kärnbudskap, värderingar och visuella stil. 

Vi har haft skickliga partner som hjälpt oss med jobbet att förnya varumärket: Parcero Oy har faciliterat och medverkat i genomförandet av förnyelsen av den visuella framtoningen och kommunikationen, och Sivututka Oy har skapat webbplatsens visuella utförande och struktur.

Vad handlar vårt varumärke om?

Vi sammanställde all återkoppling som vi fick och tog fram nya instruktioner för arbetet med varumärket. Målet är att göra Ung Företagsamhet rf ännu lättare att känna igen och ännu bättre differentierad som aktör. Vi vill också göra vår kommunikation klarare och enhetligare.

Ung Företagsamhet rf som aktör

Med intervjuerna samlade vi information om de föreställningar som människor har om oss. De intervjuade nämnde många positiva egenskaper som vi vill leva upp till vid alla kundkontakter även i fortsättningen. Vi vill alltså vara avspända och välkomnande även i framtiden. Utan att glömma humorn i lämpliga doser : )

Glad

Vi är en expertinstans som är lätt att närma sig.

Mångsidig

Vi är en tvåspråkig organisation som erbjuder mångsidiga program för alla utbildningsstadier.

Modern

Vi är med om att skapa en ny lärkultur och utvecklar olika sätt att främja entreprenörskap, arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskaper.

Energisk

Vi är en aktiv aktör som inspirerar studerande att lära genom att göra.

Vårt klara och tydliga varumärke och vår verksamhet har fokus på unga som har starka framtidsfärdigheter.

  • Vi uppmuntrar barn och unga att lära sig entreprenörs-, arbetslivs- och ekonomifärdigheter, pröva sin förmåga och hitta sina egna styrkor – att lära genom att göra. Handling ger färdighet!
  • Vårt mål är kunniga unga som tror på sig själva, som aktivt deltar i bygget av samhället, som sysselsätter sig själva och andra och som sköter sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.

Fördelar med vår tjänst:

  • Vi erbjuder inspirerande och praktiknära lärprogram som bygger på stark pedadogisk expertis för alla utbildningsstadier. Det är lätt att genomföra de avgiftsfria programmen som en del av undervisningen.
  • Vi främjar samarbetet mellan läroanstalter, företag och det omgivande samhället. Med vår verksamhet stödjer vi också utvecklingen av livskraften i regionerna.

”Jag vill också berätta att barnen gillar ämnet väldigt mycket ­– de är så förundrade över allting. Det här är så belönande.” – feedback från kundintervjun

Läs mer:

Ung Företagsamhet rf:s mission och vision

Seuraavaksi
När hela havet stormar behövs ekonomisk läskunnighet